Проект - Образование за утрешния ден

proekt

Образование за утрешния ден
През учебната 2019/2020 в НУИИ „Илия Петров” са сформирани два клуба по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения в рамките
 на проекта „Образование за утрешния ден”. Основната цел на преоекта е 
отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните 
технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано 
обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и 
ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията 
чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.
Специфичните цели на проекта са насочени към:
• усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
• подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на 
леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
• намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища 
и населени места;
• модернизиране на методите и средствата за обучение;
• повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална 
подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
• насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
• осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически 
иновации и съвременни подходи на преподаване.
Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е 
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 
инвестиционни фондове.

 

 

 

Антикорупция

АНТИКОРУПЦИЯ

Галерия Дебют

ГАЛЕРИЯ ДЕБЮТ

Детска школа

ДЕТСКА ШКОЛА

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

<  July 2024  >
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
София, България