Седмично разписание от 31 май 2021 г.

  понеделник понеделник 
   
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2        
3        
4     ФВС Костова 
5     ФВС Костова 
6 жив -Яранов -2 скл-Генов БЕЛ Йорданов-салон 
0 жив -Яранов -2 скл-Генов БЕЛ Йорданов-салон 
1 жив -Яранов -2 скл-Генов биология -салон 
2   граф. Мал.- гр1 жив -Яранов-5 ат жив -Ташев -6 ат
3 ФВС Костова жив -Яранов-5 ат жив -Ташев -6 ат
4 ФВС Костова жив -Яранов-5 ат жив -Ташев -6 ат
5        
6        
  вторник вторник 
  8a  
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1   комп.Ал. Дим. 2 мат. Иванова - 0 
2   комп.Ал. Дим. 2 мат. Иванова -0 
3 рис.Ал. Дим-2  рис.Желев.-3 ат ист.Костова-ВЗ
4 рис.Ал. Дим-2  рис.Желев.-3 ат ист.Костова-ВЗ
5 рис.Ал. Дим-2  рис.Желев.-3 ат ГР- Мише гр. Малакч. Гр1
6 рис.Ал. Дим-2  рис.Желев.-3 ат химия Гюзелева-сал
0 геогр. Костова-ВЗ   скл-Генов
1 физика Гюзелева - 2   скл-Генов
2 Пилюшка- перспектива-ВЗ   скл-Генов
3 Пилюшка- перспектива-ВЗ    
4        
5        
6        
  сряда сряда 
  8a 8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     АЕ Д. Христова-6 
2 ИТ Дим. Кк   АЕ Д. Христова-6 
3 философия Пълева-салон физика Гюзелева-ВЗ
4 БЕЛ Зл.Петров-салон геогр. Костова-ВЗ
5 БЕЛ Зл.Петров-салон физика Гюзелева-7
6 ист.Костова-салон рис.Върб.-2 ИТ Дим. ВЗ
0 ист.Костова-салон рис.Върб.-2  
1 АЕ Д. Христова-салон рис.Върб.-2  
2 АЕ Д. Христова-салон рис.Върб.-2  
3        
4        
5        
6        
  четвъртък четвъртък 
  8a  
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 мат. Иванова -0   рис.Желев -2
3 мат. Иванова -0 скл-Мечанов рис.Желев -2
4 БЕЛ Зл.Петров -салон скл-Мечанов рис.Желев -2
5 БЕЛ Зл.Петров -салон скл-Мечанов рис.Желев -2
6 предпр. Димитрова - ВЗ комп -Яранов -5 комп. Стоев-2
0 биология -салон комп -Яранов -5 комп. Стоев-2
1 комп. Стоев-2 жив -Ташев -6 философия Пълева-салон 
2 комп. Стоев-2 жив -Ташев -6 Пилюшка- перспектива-сал
3   жив -Ташев -6 Пилюшка- перспектива-сал
4        
5        
6        
  петък петък 
  8a  
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 мат. Иванова -0 БЕЛ Йорданов-2 
2 физика Гюзелева -салон БЕЛ Йорданов-2 
3 химия Гюзелева-салон АЕ Д. Христова -2
4 ГР- Мише ИТ Дим. - КК АЕ Д. Христова -2
5 АЕ Д. Христова -2 мат. Иванова -0
6 АЕ Д. Христова -2 предпр. Димитрова-ВЗ
0 скл-Илиев   ИТ Дим. КК  
1 скл-Илиев      
2 скл-Илиев      
3        
4        
5        
6        
  понеделник  понеделник 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 жив -Яранов-5 ат   ФВС Костова 
3 жив -Яранов-5 ат скл-Генов ФВС Костова 
4 жив -Яранов-5 ат скл-Генов ист.Костова-0 
5 жив -Яранов-5 ат скл-Генов ист.Костова-0 
6 Френски език-8   рис. Желев.-4 рис. - Дим.-3 
0 биология -8   рис. Желев.-4 рис. - Дим.-3 
1 БЕЛ Йорданов-вз  рис. Желев.-4 рис. - Дим.-3 
2 БЕЛ Йорданов-вз  рис. Желев.-4 рис. - Дим.-3 
3 Френски език-8  БЕЛ Йорданов-вз
4        
5        
6        
  вторник  вторник 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2        
3     ГР- Мише  
4 мат. Иванова -8  ГР- Мише  
5 ист.Костова-ВЗ  АЕ Д. Христова-8 
6 ист.Костова-ВЗ  АЕ Д. Христова -8 
0 АЕ Д. Христова-0  жив - Стоев -7 ат жив -Яранов-6 ат
1 АЕ Д. Христова-0  жив - Стоев -7 ат жив -Яранов-6 ат
2 ФВС Костова  жив - Стоев -7 ат жив -Яранов-6 ат
3 ФВС Костова  жив - Стоев -7 ат жив -Яранов-6 ат
4        
5        
6        
  сряда  сряда 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1   ИТ Дим. Кк    
2 химия Гюзелева-5 философия Пълева-ВЗ 
3 геогр. Костова-6 БЕЛ Йорданов-2 
4 физика Гюзелева-7 БЕЛ Йорданов-2 
5 философия Пълева-8  геогр. Костова-2
6   ГР-Андреев пл.анат. Христова-дистанционно
0   ГР-Андреев пл.анат. Христова-дистанционно
1        
2        
3        
4        
5        
6        
  четвъртък  четвъртък 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 иконом Димитрова-ВЗ   ГР-Андреев
2 рис-Илиев - 5 ат жив -Ташев -4 ат ИТ Дим. Вз ГР-Андреев
3 рис-Илиев - 5 ат жив -Ташев -4 ат иконом Димитрова-ВЗ
4 рис-Илиев - 5 ат жив -Ташев -4 ат Френски език-8 ат
5 рис-Илиев - 5 ат жив -Ташев -4 ат Френски език-8 ат
6 ГР-Обретенова   рис.Желев. -6 ат мат. Иванова -8 
0 ГР-Обретенова   рис.Желев. -6 ат мат. Иванова -8
1    рис.Желев. -6 ат биология-8
2    рис.Желев. -6 ат    
3        
4        
5        
6        
  петък  петък 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     физика Гюзелева -8
2 ИТ Дим. КК   мат. Иванова -0
3 БЕЛ Йорданов -5   ИТ Дим. Кк
4 пл.анат. Христова-дистанционно химия Гюзелева -8
5 пл.анат. Христова-дистанционно скл. Георгиев скл-Мечанов
6 мат. Иванова -0 скл. Георгиев скл-Мечанов
0 мат. Иванова -0 скл. Георгиев скл-Мечанов
1 скл. Георгиев      
2 скл. Георгиев      
3 скл. Георгиев      
4        
5        
6        
  понеделник  понеделник 
  10а  10б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 жив - Стоев-7ат жив -Ташев -6   скл-Мечанов
3 жив - Стоев-7ат жив -Ташев -6   скл-Мечанов
4 жив - Стоев-7ат жив -Ташев -6 Френски език-8 
5 ист.Райкова-вз Френски език-8 
6 ист.Райкова-вз ист.Костова-0 
0 Френски език-8 ист.Костова-0 
1 Френски език-8 геогр. Костова-0 
2   скл-Генов геогр. Костова-0 
3   скл-Генов биология-0
4     биология-0
5        
6        
  вторник  вторник 
  10а  10б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     ист.Костова-ВЗ
2 рисув.-Куцев-сал рис.Върб.-сал рис. - Дим.-6 ат рис.-Обр.-7 ат
3 рисув.-Куцев-сал рис.Върб.-сал рис. - Дим.-6 ат рис.-Обр.-7 ат
4 рисув.-Куцев-сал рис.Върб.-сал рис. - Дим.-6 ат рис.-Обр.-7 ат
5 рисув.-Куцев-сал рис.Върб.-сал рис. - Дим.-6 ат рис.-Обр.-7 ат
6 ГР- Мише ГР-Обретенова  БЕЛ Зл.Петров 7
0 ГР- Мише ГР-Обретенова  физика Гюзелева-2 
1 геогр. Костова-8    
2 геогр. Костова-8    
3        
4        
5        
6        
  сряда  сряда 
  10а  10б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 геогр. Костова-0     
2 БЕЛ Зл.Петров-0     
3 БЕЛ Зл.Петров-0  ИТ Дим. Кк  
4 АЕ Д. Христова-6  мат. Иванова-0 
5 АЕ Д. Христова-6  мат. Иванова-0 
6 физика Гюзелева-7  философия Пълева-5 
0 физика Гюзелева-7  философия Пълева-5 
1     геогр.Костова-5 
2     физика Гюзелева-5
3     химия Гюзелева-5
4        
5        
6        
  четвъртък  четвъртък 
  10а  10б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     скл-Мечанов  
2     скл-Мечанов  
3     жив -Яранов -6  
4     жив -Яранов -6  
5     жив -Яранов -6 ИТ Дим. ВЗ
6     БЕЛ Зл.Петров -0 
0 ИТ Дим. Кк   БЕЛ Зл.Петров -0 
1 ист.Райкова -ВЗ   ГР-Обретенова 
2 биология-ВЗ    ГР-Обретенова 
3 биология-ВЗ     
4 БЕЛ Зл.Петров -ВЗ    
5 философия Пълева-ВЗ     
6 философия Пълева-ВЗ     
  петък  петък 
  10а  10б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 скл-Мечанов      
2 скл-Мечанов      
3 мат. Иванова-0    
4 мат. Иванова-0   жив -Ташев -6
5 химия Гюзелева -4 ГР- Мише жив -Ташев -6
6 химия Гюзелева -4 ГР- Мише жив -Ташев -6
0 ФВС Костова химия Гюзелева -4
1   ИТ Дим. Кк АЕ Д. Христова-0
2     АЕ Д. Христова-0
3     ФВС Костова
4        
5        
6      
  понеделник  понеделник 
  11а  11б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1       ил-Ал. Дим.1
2       ил-Ал. Дим.1
3   к.гр. Малакч.   ил-Ал. Дим.1
4   к.гр. Малакч.   ил-Ал. Дим.1
5 жив - Стоев-7ат жив -Ташев -6 ГР- Мише к.гр. Малакч.
6 жив - Стоев-7ат жив -Ташев -6 ГР- Мише к.гр. Малакч.
0 жив - Стоев-7ат жив -Ташев -6 ГР- Мише  
1 ФВС Костова жив - Стоев-7ат  
2 ФВС Костова жив - Стоев-7ат  
3     жив - Стоев-7ат  
4        
5        
6        
  вторник  вторник 
  11а  11б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2        
3 ЧПП/АЕ Д. Христова-0 рис. Христ.-5 ат рис. Георгиев -4ат
4 ЧПП/АЕ Д. Христова-0  рис. Христ.-5 ат рис. Георгиев -4ат
5 мат. Иванова -0  рис. Христ.-5 ат рис. Георгиев -4ат
6 мат. Иванова -0  Ист. изк. Боянова-ВЗ
0 рис.Върб.-салон рис. Христова-сал ФВС Костова 
1 рис.Върб.-салон рис. Христова-сал ФВС Костова 
2 рис.Върб.-салон рис. Христова-сал    
3        
4        
5        
6        
  сряда  сряда 
  11а  11б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     БЕЛ Йорданов-ВЗ 
2     БЕЛ Йорданов-ВЗ 
3     рис. Христ.-5 ат рис. Георгиев -4ат
4 Пълева- Гражданско обр.-7  рис. Христ.-5 ат рис. Георгиев -4ат
5 БЕЛ Йорданов-ВЗ рис. Христ.-5 ат рис. Георгиев -4ат
6 к.гр. Малакч. скл-Илиев ЧПП/АЕ Д. Христова-6
0 к.гр. Малакч. скл-Илиев ЧПП/АЕ Д. Христова-6
1 ГР-Обретенова  скл-Илиев к.гр. Малакч. ГР-Андреев
2 ГР-Обретенова  скл-Илиев к.гр. Малакч. ГР-Андреев
3 ГР-Обретенова      ГР-Андреев
4        
5        
6        
  четвъртък  четвъртък 
  11а  11б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 жив - Стоев-7ат      
3 жив - Стоев-7ат ГР-Андреев скл-Генов ил-Ал. Дим.КК
4 жив - Стоев-7ат ГР-Андреев скл-Генов ил-Ал. Дим.КК
5 жив - Стоев-7ат ГР-Андреев скл-Генов ил-Ал. Дим.КК
6 скл-Генов скл-Илиев Френски език-7 ат
0 скл-Генов скл-Илиев Френски език-7 ат
1 скл-Генов скл-Илиев мат. Иванова -0 
2 Френски език-8 мат. Иванова -0
3 Френски език-8 Пълева- Гражданско обр.-0 
4        
5        
6        
  петък  петък 
  11а  11б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 Ист. изк. Боянова-ВЗ    
2 Ист. изк. Боянова-ВЗ    
3 Ист. изк. Боянова-ВЗ    
4 БЕЛ Йорданов -5  Ист. изк. Боянова-ВЗ
5 БЕЛ Йорданов -5  Ист. изк. Боянова-ВЗ
6 рис.Върб.-салон рис. Христова -сал БЕЛ Йорданов -5
0 рис.Върб.-салон рис. Христова -сал ГР- Мише жив. - Дим. -7
1 рис.Върб.-салон рис. Христова -сал ГР- Мише жив. - Дим. -7
2     ГР- Мише жив. - Дим. -7
3     ГР- Мише  
4        
5        
6        
Антикорупция

АНТИКОРУПЦИЯ

Галерия Дебют

ГАЛЕРИЯ ДЕБЮТ

Детска школа

ДЕТСКА ШКОЛА

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

<  Юли 2021  >
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
София, България