Седмично разписание за втори срок на учебната 2023/24 година

Седмично разписание за втори срок на учебната 2023/24 година

влиза в сила от 6 февруари 2024 г.

  понеделник  понеделник 
  8а  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 геогр. Костова 0    
2 рис -Мавродиева 4 ат рис.Върбанова сал БЕЛ Й.Йорданов 9 ат
3 рис -Мавродиева 4 ат рис.Върбанова сал АЕ Д. Христова-10
4 рис -Мавродиева 4 ат рис.Върбанова сал АЕ Д. Христова-10
5 рис -Мавродиева 4 ат рис.Върбанова сал геогр. Костова-10
6 БЕЛ Зл.Петров-9 жив - Стоев 7 ат ж-Куцев 3 ат
0 БЕЛ Зл.Петров-9 жив - Стоев 7 ат ж-Куцев 3 ат
1 биология-2 жив - Стоев 7 ат ж-Куцев 3 ат
2     биология-2
3        
4        
5        
6        
    вторник  вторник 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 химия Гюзелева-7 мат. Иванова-0
2 ист.Костова-5 мат. Иванова-0
3 физика Гюзелева-4 философия Котев-0
4 мат. Иванова-0 ист.Костова-5
5 мат. Иванова-0 ист.Костова-5
6 АЕ Д. Христова-вз физика Гюзелева-4
0 АЕ Д. Христова-9 химия Гюзелева-4
1 АЕ Д. Христова-9 ЧКР
2 ист.Костова-вз   комп.Димитр.-6
3       комп.Димитр.-6
4        
5        
6        
  сряда  сряда 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 Перспектива - Танев-7 физика Гюзелева-4
3 Перспектива - Танев-7 БЕЛ Й.Йорданов-8
4 физика Гюзелева-0 Перспектива - Танев-8
5 философия Котев-3 Перспектива - Танев-8
6 комп.Мавродиева сал жив - Стоев 3 ат предпр. Димитрова-ВЗ
0 комп.Мавродиева сал жив - Стоев 3 ат ГР-Андреев ИТ Димитрова-вз
1 жив -Яранов 4 ат жив - Стоев 3 ат ГР-Андреев скл-Мечанов
2 жив -Яранов 4 ат ГР-Андреев ИТ Димитрова-вз скл-Мечанов
3 жив -Яранов 4 ат ГР-Андреев комп.Мавродиева 2 ат скл-Мечанов
4     комп.Мавродиева 2 ат  
5        
6        
  четвъртък  четвъртък 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     скл-Генов  
2 АЕ Д. Христова-2 скл-Генов  
3 мат. Иванова-0 скл-Генов  
4 ГР-Великов 10 комп.-Яранов -1 мат. Иванова-0
5 ГР-Великов 10 комп.-Яранов-1 АЕ Д. Христова-9
6 скл-Мечанов скл-Генов АЕ Д. Христова-9
0 скл-Мечанов скл-Генов рис -Мавродиева-3 рис. Танев 8 ат
1 скл-Мечанов скл-Генов рис -Мавродиева-3 рис. Танев 8 ат
2     рис -Мавродиева-3 рис. Танев 8 ат
3     рис -Мавродиева-3 рис. Танев 8 ат
4        
5        
6        
  петък  петък 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1       ГР-Великов 
2       ГР-Великов 
3 ИТ Димитрова-вз   БЕЛ Й.Йорданов-5
4 БЕЛ Зл.Петров-4 БЕЛ Й.Йорданов-5
5 БЕЛ Зл.Петров-4 ФВС Костова 
6 предпр. Димитрова-вз ФВС Костова 
0 ФВС Костова    
1 ФВС Костова    
2   ИТ Димитрова вз    
3        
4        
5        
6        
  понеделник  понеделник 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2     жив - Стоев 7 ат жив. Христова 5 ат
3 ист.Костова-0 жив - Стоев 7 ат жив. Христова 5 ат
4 БЕЛ Зл.Петров-9 жив - Стоев 7 ат жив. Христова 5 ат
5 БЕЛ Зл.Петров-9 жив - Стоев 7 ат жив. Христова 5 ат
6 рис.Върбанова 4 ат рис. Христова 5 ат ист.Костова-10
0 рис.Върбанова 4 ат рис. Христова 5 ат биология-10
1 рис.Върбанова 4 ат рис. Христова 5 ат ФВС Костова
2 рис.Върбанова 4 ат рис. Христова 5 ат ФВС Костова 
3 ист.Костова-0    
4        
5        
6        
  вторник  вторник 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1   философия Котев-5
2 физика Гюзелева-4 АЕ Д. Христова-8
3 геогр. Костова-5 АЕ Д. Христова-8
4 АЕ Д. Христова-вз физика Гюзелева-4
5 АЕ Д. Христова-вз химия Гюзелева-4
6 мат. Иванова-0 геогр. Костова-5
0   скл. Танев ист.Костова-5 
1   скл. Танев    комп. Желев-4
2   скл. Танев    комп. Желев-4
3        
4        
5        
6        
  сряда  сряда 
     
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     ГР- Мише  
2 философия Котев-3 ГР- Мише скл-Генов
3 химия Гюзелева-0 ГР- Мише скл-Генов
4 пл.анат. Христова-вз комп.Мавродиева 9 ат скл-Генов
5 пл.анат. Христова-вз комп.Мавродиева 9 ат  
6 Френски език-9  БЕЛ Зл.Петров-10
0 Френски език-9  БЕЛ Зл.Петров-10
1 ИТ Димитрова-вз комп.Мавродиева сал Френски език-9 
2 ГР- Мише комп.Мавродиева сал Френски език-9 
3 ГР- Мише ИТ Димитрова-вз    
4 ГР- Мише      
5        
6        
  четвъртък  четвъртък 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1   ГР-Великов  мат. Иванова-0
2 комп -Яранов-1 ГР-Великов  мат. Иванова-0
3 комп -Яранов-1 ГР-Великов  рис -Мавродиева-3 ИТ Димитрова вз
4 ФВС Костова рис -Мавродиева-3 графика. Малакч. Гр2
5 ФВС Костова рис -Мавродиева-3 графика. Малакч. Гр2
6 жив - Стоев-4 жив -Яранов-6 рис -Мавродиева-3 графика. Малакч. Гр2
0 жив - Стоев-4 жив -Яранов-6 пл.анат. Христова-2 
1 жив - Стоев-4 жив -Яранов-6 пл.анат. Христова-2 
2 жив - Стоев-4 жив -Яранов-6 ЧКР
3        
4        
5        
6        
  петък  петък 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр.2-ра гр.
1 скл-Мечанов      
2 скл-Мечанов   мат. Иванова-0
3 скл-Мечанов   БЕЛ Зл.Петров-4 
4 биология-10 иконом Димитрова-вз
5 иконом Димитрова-вз скл-Мечанов рис.Върбанова 2 ат
6 БЕЛ Зл.Петров-4 скл-Мечанов рис.Върбанова 2 ат
0 мат. Иванова-0 скл-Мечанов рис.Върбанова 2 ат
1 мат. Иванова-0 ИТ Димитрова-вз рис.Върбанова 2 ат
2        
3        
4        
5        
6        
  понеделник  понеделник
  10а  10б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2     геогр.Костова-0
3 чкр   БЕЛ Й.Йорданов 9 ат
4 ист.Пълева 3 ист.Костова-2
5 ист.Пълева 3 АЕ Д. Христова-8 
6 АЕ Д. Христова-0  ФВС Костова
0 АЕ Д. Христова-0  ФВС Костова 
1 геогр. Костова-0 скл-Илиев скл. Георгиев
2 геогр. Костова-0 скл-Илиев скл. Георгиев
3 ФВС Костова скл-Илиев скл. Георгиев
4 ФВС Костова    
5        
6        
  вторник  вторник
  10а  10б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     геогр. Костова-2 
2 рис. Танев сал рис.-Куцев 7 ат ГР- Мише ГР-Андреев
3 рис. Танев сал рис.-Куцев 7 ат ГР- Мише ГР-Андреев
4 рис. Танев сал рис.-Куцев 7 ат ГР- Мише ГР-Андреев
5 рис. Танев сал рис.-Куцев 7 ат философия Котев-3
6 рис. Танев сал рис.-Куцев 7 ат философия Котев-3
0 ист.Пълева-вз мат. Иванова-0
1 геогр. Костова-вз мат. Иванова-0
2        
3        
4        
5        
6        
  сряда  сряда
  10а  10б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 БЕЛ Й.Йорданов-0    
2 БЕЛ Й.Йорданов-0    
3 философия Котев-3 жив. - Димитров -4 жив - Стоев-5
4 философия Котев-3 жив. - Димитров -4 жив - Стоев-5
5 скл-Генов скл-Мечанов жив. - Димитров -4 жив - Стоев-5
6 скл-Генов скл-Мечанов физика Гюзелева-5
0 скл-Генов скл-Мечанов ист.Костова-5
1 физика Гюзелева-0 ист.Костова-5 
2 физика Гюзелева-0 геогр. Костова-5
3     химия Гюзелева-0
4        
5        
6        
  четвъртък  четвъртък
  10а  10б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1       ИТ Димитрова kk
2 жив - Стоев 6 ат   рис-Илиев 5 ат рис-М.Стоева 7 ат
3 жив - Стоев 6 ат ж-Куцев-4 ат рис-Илиев 5 ат рис-М.Стоева 7 ат
4 жив - Стоев 6 ат ж-Куцев-4 ат рис-Илиев 5 ат рис-М.Стоева 7 ат
5 ИТ Димитрова kk ж-Куцев-4 ат рис-Илиев 5 ат рис-М.Стоева 7 ат
6   ИТ Димитрова кк рис-Илиев 5 ат рис-М.Стоева 7 ат
0 ГР-Андреев ГР-Великов  химия Гюзелева-9
1 ГР-Андреев ГР-Великов  физика Гюзелева-9
2 ГР-Андреев ГР-Великов  АЕ Д. Христова-5 
3 химия Гюзелева-2    
4 химия Гюзелева-2    
5        
6        
  петък  петък
  10а  10б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2     ИТ Димитрова вз  
3 мат. Иванова-0 Френски език-6
4 мат. Иванова-0 Френски език-6
5 биология-10 БЕЛ Й.Йорданов-9 
6 биология-10  БЕЛ Й.Йорданов-9
0 БЕЛ Й.Йорданов-6  биология-8
1 Френски език-6 биология-8
2 Френски език-6    
3        
4        
5        
6        
  понеделник понеделник
  11а 11б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 ГР- Мише    
2 ГР- Мише скл. Георгиев БЕЛ Зл.Петров 2 ат
3 ГР- Мише скл. Георгиев БЕЛ Зл.Петров 2 ат
4 ГР- Мише скл. Георгиев Френски език-0
5 жив. - Димитров 6 ат рис. Георгиев 2 ат Френски език-0
6 жив. - Димитров 6 ат рис. Георгиев 2 ат Ист. изк. Боянова вз
0 жив. - Димитров 6 ат рис. Георгиев 2 ат Ист. изк. Боянова вз 
1 рис. - Димитров 6 ат ГР-Великов  ЧПП/АЕ Д. Христова вз 
2 рис. - Димитров 6 ат ГР-Великов  ЧПП/АЕ Д. Христова вз 
3 рис. - Димитров 6 ат ГР-Великов     
4   ГР-Великов     
5        
6        
  вторник вторник
  11а 11б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 скл-Генов      
2 скл-Генов скл. Георгиев   ил-М.Стоева 1 ат
3 скл-Генов скл. Георгиев к.гр. Малакч.кк ил-М.Стоева 1 ат
4 скл-Генов скл. Георгиев к.гр. Малакч.кк ил-М.Стоева 1 ат
5 рис. - Димитров 6 ат скл. Георгиев ГР- Мише жив -Яранов 8 ат
6 рис. - Димитров 6 ат рис. Георгиев 2 ат ГР- Мише жив -Яранов 8 ат
0 рис. - Димитров 6 ат рис. Георгиев 2 ат ГР- Мише жив -Яранов 8 ат
1 рис. - Димитров 6 ат рис. Георгиев 2 ат ГР- Мише жив -Яранов 8 ат
2   рис. Георгиев 2 ат мат. Иванова-0
3     мат. Иванова-0
4        
5        
6        
  сряда сряда
  11а 11б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 ЧКР    
2 Ист. изк. Зидаров вз рис.Върбанова 2 ат  
3 Ист. изк. Зидаров вз рис.Върбанова 2 ат к.гр. Малакч.кк
4 БЕЛ Зл.Петров-10 рис.Върбанова 2 ат к.гр. Малакч.кк
5 БЕЛ Зл.Петров-10 рис.Върбанова 2 ат  рисув. Желев 7 ат
6 гр.образ. Котев-4 ГР- Мише  рисув. Желев 7 ат
0 жив. - Димитр 6 ат к.гр. Малакч.кк ГР- Мише  рисув. Желев 7 ат
1 жив. - Димитр 6 ат к.гр. Малакч.кк ГР- Мише  рисув. Желев 7 ат
2 жив. - Димитр 6 ат   БЕЛ Зл.Петров 2 ат
3 жив. - Димитр 6 ат   гр.образ. Котев-3
4        
5        
6        
  четвъртък четвъртък
  11а 11б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 Ист. изк. Зидаров вз    
2 Ист. изк. Зидаров вз скл-Мечанов  
3 ЧПП/АЕ Д. Христова-9 скл-Мечанов ГР-Андреев
4 ЧПП/АЕ Д. Христова-9 скл-Мечанов ГР-Андреев
5 мат. Иванова-0 скл-Мечанов ГР-Андреев
6 мат. Иванова-0   ГР-Андреев
0 к.гр. Малакч.кк ж-Куцев 7 ат Ист. изк. Зидаров вз
1 к.гр. Малакч.кк ж-Куцев 7 ат Ист. изк. Зидаров вз
2   ж-Куцев 7 ат ФВС Костова
3   ж-Куцев 7 ат ФВС Костова
4        
5        
6        
  петък петък
  11а 11б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1      
2     рис.Върбанова 2 ат  рисув. Желев 7 ат
3 ФВС Костова рис.Върбанова 2 ат  рисув. Желев 7 ат
4 ФВС Костова рис.Върбанова 2 ат  рисув. Желев 7 ат
5 Френски език-6  живоп. Желев 7 ат ил-М.Стоева кк
6 Френски език-6  живоп. Желев 7 ат ил-М.Стоева кк
0 БЕЛ Зл.Петров-4  живоп. Желев 7 ат ил-М.Стоева кк
1      живоп. Желев 7 ат ил-М.Стоева кк
2     ЧКР  
3        
4        
5        
6        
  понеделник понеделник 
  12а 12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 БЕЛ Й.Йорданов 2 ат ЧПП/АЕ Д. Христова вз
2 рис-Илиев 8 ат ж-Куцев 6 ат ЧПП/АЕ Д. Христова вз
3 рис-Илиев 8 ат ж-Куцев 6 ат Ист. изк. Боянова вз
4 рис-Илиев 8 ат ж-Куцев 6 ат Ист. изк. Боянова вз
5 ГР- Мише скл-Илиев Ист. изк. Боянова вз
6 ГР- Мише скл-Илиев Френски език-8 
0 ГР- Мише скл-Илиев Френски език-8 
1 Френски език-8    
2 Френски език-8    
3        
4        
5        
6        
  вторник вторник 
  12а 12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     БЕЛ Й.Йорданов-вз
2 жив -Яранов 6 ат   БЕЛ Й.Йорданов-вз
3 жив -Яранов 6 ат   БЕЛ Й.Йорданов-вз
4 жив -Яранов 6 ат  рисув. Желев сал гр.образ. Котев-3
5 к.гр. Малакч.кк  рисув. Желев сал ГР-Андреев ил-М.Стоева 1
6 к.гр. Малакч.кк  рисув. Желев сал ГР-Андреев ил-М.Стоева 1
0 скл-Генов к.гр. Малакч.кк ГР-Андреев ил-М.Стоева 1
1 скл-Генов к.гр. Малакч.кк ж-Куцев 5 ат жив - Павлова 7 ат
2 скл-Генов   ж-Куцев 5 ат жив - Павлова 7 ат
3     ж-Куцев 5 ат жив - Павлова 7 ат
4        
5        
6        
  сряда сряда 
  12а 12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 жив -Яранов 6 ат  рисув. Желев сал ГР-Андреев  
3 жив -Яранов 6 ат  рисув. Желев сал ГР-Андреев  
4 жив -Яранов 6 ат  рисув. Желев сал ГР-Андреев  
5 жив -Яранов 6 ат   ГР-Андреев к.гр. Малакч.кк
6 мат. Иванова-0 рис. Христова 2 ат к.гр. Малакч.кк
0 мат. Иванова-0 рис. Христова 2 ат рис. Танев 8 ат
1 гр.образ. Котев 10 ат рис. Христова 2 ат рис. Танев 8 ат
2       рис. Танев 8 ат
3        
4        
5        
6        
  четвъртък четвъртък 
  12а 12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1      
2 ФВС Костова к.гр. Малакч.кк  
3 ФВС Костова к.гр. Малакч.кк  
4 Ист. изк. Зидаров вз рис. Христова 2 ат рис. Танев 8 ат
5 Ист. изк. Зидаров вз рис. Христова 2 ат рис. Танев 8 ат
6 Ист. изк. Зидаров вз рис. Христова 2 ат рис. Танев 8 ат
0 ЧПП/АЕ Д. Христова 5 ат ФВС Костова
1 ЧПП/АЕ Д. Христова 5 ат ФВС Костова
2        
3        
4        
5        
6        
  петък петък 
  12а 12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 БЕЛ Й.Йорданов-8   ил-М.Стоева кк
2 БЕЛ Й.Йорданов-8   ил-М.Стоева кк
3 рис-Илиев 8 ат ГР-Великов    ил-М.Стоева кк
4 рис-Илиев 8 ат ГР-Великов    ил-М.Стоева кк
5 рис-Илиев 8 ат ГР-Великов  мат. Иванова-0
6   скл-Илиев мат. Иванова-0
0   скл-Илиев скл. Георгиев ГР-Великов 
1   скл-Илиев скл. Георгиев ГР-Великов 
2   скл-Илиев скл. Георгиев ГР-Великов 
3        
4        
5        
6        
Антикорупция

АНТИКОРУПЦИЯ

Галерия Дебют

ГАЛЕРИЯ ДЕБЮТ

Детска школа

ДЕТСКА ШКОЛА

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

<  Юли 2024  >
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
София, България