Седмично разписание за I срок през учебната 2022/23 г.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ - I СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

  понеделник  понеделник 
  8а  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1   скулпт. K.Taнев ГР- Мише  
2   скулпт. K.Taнев ГР- Мише  
3   скулпт. K.Taнев геогр. Костова 4
4 Перспектива К.Танев 8 ат философия Пълева 5 ат
5 БЕЛ Зл.Петров 0 Перспектива К.Танев 8 ат
6 БЕЛ Зл.Петров 0 жив -Яранов 6 ат жив. Христова 7 ат
0 философия Пълева 5 ат жив -Яранов 6 ат жив. Христова 7 ат
1 ист.Костова 4 ат жив -Яранов 6 ат жив. Христова 7 ат
2 ист.Костова 4 ат биология 5 ат
3        
4        
5        
6        
    вторник вторник 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 АЕ Д. Христова вз    
2 АЕ Д. Христова вз    
3 геогр. Костова 10 ат мат. Иванова 0
4 мат. Иванова 0 АЕ Д. Христова 4
5 ИТ Димитрова вз.   АЕ Д. Христова 4
6 рис. К. Танев 4 ат рис. Христова 5 ат химия Гюзелева 3 ат
0 рис. К. Танев 4 ат рис. Христова 5 ат ист.Костова 10 ат
1 рис. К. Танев 4 ат рис. Христова 5 ат ист.Костова 10 ат
2 рис. К. Танев 4 ат рис. Христова 5 ат комп. Желев 2 ат ИТ Димитрова вз
3     комп. Желев 2 ат графика. Малакч.
4       графика. Малакч.
5        
6        
  сряда  сряда 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 жив - Стоев 7 ат жив -Ташев 5 ат рис. К.Танев 8 ат рис.М.Стоева 4 ат
3 жив - Стоев 7 ат жив -Ташев 5 ат рис. К.Танев 8 ат рис.М.Стоева 4 ат
4 жив - Стоев 7 ат жив -Ташев 5 ат рис. К.Танев 8 ат рис.М.Стоева 4 ат
5 ФВС Костова рис. К.Танев 8 ат рис.М.Стоева 4 ат
6 ФВС Костова скл-Мечанов скулпт. К.Танев
0 биология 4 ат скл-Мечанов скулпт. К.Танев
1   ГР-Обретенова  скл-Мечанов скулпт. К.Танев
2   ГР-Обретенова    комп. Мечанов 5 ат
3       комп. Мечанов 5 ат
4        
5        
6        
  четвъртък  четвъртък 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2     БЕЛ Й.Йорданов 0
3 АЕ Д. Христова10 БЕЛ Й.Йорданов 0
4 АЕ Д. Христова10 ЗБУТ Димитрова 0
5 химия Гюзелева 9 АЕ Д. Христова 0
6 комп.-Генов 3 ат комп.-Яранов 1 АЕ Д. Христова 0
0 комп.-Генов 3 ат комп.-Яранов 1 предпр. Димитрова сал
1 ЗБУТ Димитрова 3 ФВС Костова
2 скл-Генов ИТ Димитрова кк ФВС Костова
3 скл-Генов      
4 скл-Генов      
5        
6        
  петък  петък 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 мат. Иванова 0 БЕЛ Й.Йорданов 8 ат
2 мат. Иванова 0 БЕЛ Й.Йорданов 8 ат
3 физика Гюзелева 4 ат мат. Иванова 0
4 физика Гюзелева 4 ат мат. Иванова 0
5 предпр. Димитрова 3 ат физика Гюзелева 9 ат
6 БЕЛ Зл.Петров 10 ат физика Гюзелева 9 ат
0 БЕЛ Зл.Петров 10 ат ИТ Димитрова кк  
1 ГР- Мише      
2 ГР- Мише      
3        
4        
5        
6        
  понеделник  понеделник 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     ист.Костова 0
2     ФВС Костова
3     ФВС Костова
4 ист.Костова 4 пл.анат. Христова 7 ат
5 ист.Костова 4 пл.анат. Христова 7 ат
6 ФВС Костова ист.Костова 4 ат
0 ФВС Костова ист.Костова 4 ат
1 биология 5 ат    
2   скл-Мечанов   ГР-Андреев
3   скл-Мечанов   ГР-Андреев
4   скл-Мечанов   ГР-Андреев
5        
6        
  вторник  вторник 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     химия Гюзелева 0
2 БЕЛ Й.Йорданов 8 ат химия Гюзелева 0
3 БЕЛ Й.Йорданов 8 ат Френски език 9 ат
4 химия Гюзелева 3 ат Френски език 9 ат
5 химия Гюзелева 3 ат мат. Иванова 0
6 АЕ Д. Христова 9 ат мат. Иванова 0
0 АЕ Д. Христова 9 ат иконом Димитрова  0
1 ГР-Андреев   АЕ Д. Христова 9 ат
2 ГР-Андреев   АЕ Д. Христова 9 ат
3 ГР-Андреев     ИТ Димитрова вз
4        
5        
6        
  сряда  сряда 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 мат. Иванова 0    
2 мат. Иванова 0    
3 философия Пълева 3 ат БЕЛ Й.Йорданов 10 ат
4 геогр. Костова 10 ат философия Пълева 3 ат
5 жив - Стоев 5 ат жив -Ташев 3 ат мат. Иванова 0
6 жив - Стоев 5 ат жив -Ташев 3 ат биология 7 ат
0 жив - Стоев 5 ат жив -Ташев 3 ат рис. Георгиев 2 ат  
1 жив - Стоев 5 ат жив -Ташев 3 ат рис. Георгиев 2 ат  
2   жив -Ташев 3 ат рис. Георгиев 2 ат  
3     рис. Георгиев 2 ат  
4        
5        
6        
  четвъртък  четвъртък 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     комп. - Стоев 5 ат комп.М. Стоева 4 ат
2 ИТ Димитрова вз   живопис. - Стоев 5 ат рис.-Куцев 4 ат
3 комп. Мечанов 5 ат ИТ Димитрова вз живопис. - Стоев 5 ат рис.-Куцев 4 ат
4 физика Гюзелева 9 живопис. - Стоев 5 ат рис.-Куцев 4 ат
5 пл.анат. Христова 10 ат живопис. - Стоев 5 ат рис.-Куцев 4 ат
6 пл.анат. Христова 10 ат скл-Илиев скл-Мечанов
0 рис.М. Стоева 4 ат рис.Върбанова 2 ат скл-Илиев скл-Мечанов
1 рис.М. Стоева 4 ат рис.Върбанова 2 ат скл-Илиев скл-Мечанов
2 рис.М. Стоева 4 ат рис.Върбанова 2 ат    
3 рис.М. Стоева 4 ат рис.Върбанова 2 ат    
4            
5        
6        
  петък  петък 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 скл-Генов ГР- Мише физика Гюзелева 4 ат
3 скл-Генов ГР- Мише БЕЛ Й.Йорданов 8 ат
4 скл-Генов ГР- Мише БЕЛ Й.Йорданов 8 ат
5 Френски език 0 ГР- Мише жив -Яранов 4 ат
6 Френски език 0 ГР- Мише жив -Яранов 4 ат
0 БЕЛ Й.Йорданов 0 ГР- Мише жив -Яранов 4 ат
1 мат. Иванова 0 ИТ Димитрова кк жив -Яранов 4 ат
2 иконом Димитрова 0 ат    
3        
4        
5        
6        
  понеделник  понеделник
  10а  10б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2       жив -Яранов 6 ат
3 Френски език 2 ат скл-Мечанов жив -Яранов 6 ат
4 ФВС Костова скл-Мечанов жив -Яранов 6 ат
5 ФВС Костова скл-Мечанов жив -Яранов 6 ат
6 ист.Райкова вз философия Пълева 5 ат
0 ист.Райкова вз БЕЛ Зл.Петров 0
1 БЕЛ Зл.Петров 0  Френски език 2 ат
2 БЕЛ Зл.Петров 0  Френски език 2 ат
3 биология 5 ат ист.Костова вз
4 биология 5 ат    
5        
6        
  вторник  вторник
  10а  10б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     ист.Костова 10 ат
2   жив -Ташев 5 ат ист.Костова 10 ат
3   жив -Ташев 5 ат химия Гюзелева вз
4   жив -Ташев 5 ат геогр. Костова 10 ат
5   жив -Ташев 5 ат геогр. Костова 10 ат
6 ист.Райкова вз   скл-Генов
0 ист.Райкова вз   скл-Генов
1 физика Гюзелева 8 ат   скл-Генов
2 скл. Георгиев      
3 скл. Георгиев      
4 скл. Георгиев      
5        
6        
  сряда  сряда
  10а  10б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 рис. - Димитров 6 ат  рисув. Желев 2 ат ист.Костова 10 ат
3 рис. - Димитров 6 ат  рисув. Желев 2 ат биология сал
4 рис. - Димитров 6 ат  рисув. Желев 2 ат биология сал
5 рис. - Димитров 6 ат  рисув. Желев 2 ат ГР-Обретенова  ГР- Мише
6 рис. - Димитров 6 ат  рисув. Желев 2 ат ГР-Обретенова  ГР- Мише
0 геогр. Костова вз ГР-Обретенова  ГР- Мише
1 геогр. Костова вз жив. - Димитров 6 ат  
2 ГР- Мише   жив. - Димитров 6 ат  
3 ГР- Мише   жив. - Димитров 6 ат  
4 ГР- Мише   жив. - Димитров 6 ат  
5        
6        
  четвъртък  четвъртък
  10а  10б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1   ГР-Андреев    
2   ГР-Андреев рис.Върбанова сал.  рисув. Желев сал
3   ГР-Андреев рис.Върбанова сал.  рисув. Желев сал
4 философия Пълева 3 ат рис.Върбанова сал.  рисув. Желев сал
5 мат. Иванова 8 рис.Върбанова сал.  рисув. Желев сал
6 мат. Иванова 8 рис.Върбанова сал.  рисув. Желев сал
0 химия Гюзелева 9 ат АЕ Д. Христова 10 ат
1 химия Гюзелева 9 ат АЕ Д. Христова 10 ат
2 АЕ Д. Христова вз химия Гюзелева 0
3 АЕ Д. Христова вз ФВС Костова 
4     ФВС Костова
5        
6        
  петък  петък
  10а  10б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 физика Гюзелева 4 ат    
2 философия Пълева 5 ат    
3 БЕЛ Зл.Петров 5 ат философия Пълева 3 ат
4 Френски език 5 ат БЕЛ Зл.Петров 10 ат
5 жив - Стоев 5 ат скл-Генов БЕЛ Зл.Петров 10 ат
6 жив - Стоев 5 ат скл-Генов мат. Иванова 3 ат
0 жив - Стоев 5 ат скл-Генов мат. Иванова 3 ат
1 жив - Стоев 5ат   физика Гюзелева вз
2     физика Гюзелева вз
3        
4        
5        
6        
  понеделник понеделник
  11а 11б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2     ГР-Андреев ил-М.Стоева кк
3 ГР- Мише   ГР-Андреев ил-М.Стоева кк
4 ГР- Мише   ГР-Андреев ил-М.Стоева кк 
5 ГР- Мише   ГР-Андреев ил-М.Стоева кк 
6 Френски език 2 ат ЧПП/АЕ Д. Христова 8 ат
0 Френски език 2 ат ЧПП/АЕ Д. Христова 8 ат
1 ЧПП/АЕ Д. Христова вз ФВС Костова
2 ЧПП/АЕ Д. Христова вз ФВС Костова
3 ФВС Костова    
4 ФВС Костова    
5        
6        
  вторник вторник
  11а 11б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 БЕЛ Й.Йорданов 2 ат Френски език 7 ат
2 скл. Георгиев скл-Илиев рис. Христова 6 ат рис. - Димитров 2 aт
3 скл. Георгиев скл-Илиев рис. Христова 6 ат рис. - Димитров 2 aт
4 скл. Георгиев скл-Илиев рис. Христова 6 ат рис. - Димитров 2 aт
5 рис-Илиев 6 ат  рисув. Желев 8 ат ГР-Андреев ж-Куцев 7 ат
6 рис-Илиев 6 ат  рисув. Желев 8 ат ГР-Андреев ж-Куцев 7 ат
0 рис-Илиев 6 ат  рисув. Желев 8 ат ГР-Андреев ж-Куцев 7 ат
1 мат. Иванова 0 к.гр. Малакч.  
2 мат. Иванова 0 к.гр. Малакч.  
3        
4        
5        
6        
  сряда сряда
  11а 11б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 БЕЛ Й.Йорданов вз   ГР- Мише
2 БЕЛ Й.Йорданов вз   ГР- Мише
3 Ист. изк. Боянова вз скл. Георгиев ГР- Мише
4 Ист. изк. Боянова вз скл. Георгиев к.гр. Малакч.
5 Ист. изк. Боянова вз скл. Георгиев к.гр. Малакч.
6 гр.образ. Ани Пълевавз мат. Иванова 0
0   к.гр. Малакч. мат. Иванова 0
1   к.гр. Малакч.    
2        
3        
4        
5        
6        
  четвъртък четвъртък
  11а 11б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     БЕЛ Й.Йорданов 0
2 жив -Яранов 7 ат   рис. Христова 6 ат ил-М. Стоева 1 ат
3 жив -Яранов 7 ат   рис. Христова 6 ат ил-М. Стоева 1 ат
4 жив -Яранов 7 ат ГР-Андреев рис. Христова 6 ат ил-М. Стоева 1 ат
5 жив -Яранов 7 ат ГР-Андреев гр.образ. Ани Пълева 3 ат
6 к.гр. Малакч. ГР-Андреев Ист. изк. Боянова вз
0 к.гр. Малакч.  рисув. Желев 8 ат Ист. изк. Боянова вз
1    рисув. Желев 8 ат Ист. изк. Боянова вз
2    рисув. Желев 8 ат    
3        
4        
5        
6        
  петък петък
  11а 11б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1   скл-Илиев    
2 жив -Яранов 7 ат скл-Илиев жив - Стоев 6 ат рис. - Димитров 2 aт
3 жив -Яранов 7 ат скл-Илиев жив - Стоев 6 ат рис. - Димитров 2 aт
4 жив -Яранов 7 ат скл-Илиев жив - Стоев 6 ат рис. - Димитров 2 aт
5 рис-Илиев 6 ат ж-Куцев 7 ат БЕЛ Й.Йорданов 8 ат
6 рис-Илиев 6 ат ж-Куцев 7 ат БЕЛ Й.Йорданов 8 ат
0 рис-Илиев 6 ат ж-Куцев 7 ат Френски език 8 ат
1        
2        
3        
4        
5        
6        
  понеделник понеделник 
  12а 12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 3-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1       Френски език 2 ат
2 ЧПП/АЕ Д. Христова вз Френски език 2 ат
3 ЧПП/АЕ Д. Христова вз БЕЛ Зл.Петров 0 ат
4 Френски език 2 ат ЧПП/АЕ Д. Христова вз
5 Френски език 2 ат ЧПП/АЕ Д. Христова вз
6 ГР- Мише скл-Мечанов ГР-Андреев скулпт. К.Танев ил-М.Стоева кк 
0 ГР- Мише скл-Мечанов ГР-Андреев скулпт. К.Танев ил-М.Стоева  кк
1 ГР- Мише скл-Мечанов ГР-Андреев скулпт. К.Танев ил-М.Стоева кк 
2         ил-М.Стоева кк 
3          
4          
5          
6          
  вторник вторник 
  12а 12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 3-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1          
2   ГР-Андреев   рис.Върбанова сал. рис.-Куцев сал
3 к.гр. Малакч. ГР-Андреев   рис.Върбанова сал. рис.-Куцев сал
4 к.гр. Малакч. ГР-Андреев   рис.Върбанова сал. рис.-Куцев сал
5 рис. Георгиев 2 ат рис.Върбанова сал.   ГР-Обретенова  к.гр. Малакч.
6 рис. Георгиев 2 ат рис.Върбанова сал. рис. - Димитров сал ГР-Обретенова  к.гр. Малакч.
0 рис. Георгиев 2 ат рис.Върбанова сал. рис. - Димитров сал ГР-Обретенова   
1 ж-Куцев 7 ат жив -Ташев 6 ат рис. - Димитров сал ГР-Обретенова   
2 ж-Куцев 7 ат жив -Ташев 6 ат скл-Генов    
3 ж-Куцев 7 ат жив -Ташев 6 ат скл-Генов    
4     скл-Генов    
5          
6          
  сряда сряда 
  12а 12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 3-та гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1          
2          
3 мат. Иванова 0 БЕЛ Зл.Петров 9 ат
4 мат. Иванова 0 БЕЛ Зл.Петров 9 ат
5 БЕЛ Зл.Петров 9 ат гр.образ. Ани Пълева 3
6 БЕЛ Зл.Петров 9 ат жив - Павлова 7 ат ил- М.Стоева 1 ат
0 ФВС Костова жив - Павлова 7 ат ил- М. Стоева 1 ат
1 ФВС Костова жив - Павлова 7 ат ил- М. Стоева 1 ат
2     к.гр. Малакч. ФВС Костова
3     к.гр. Малакч. ФВС Костова
4          
5          
6          
  четвъртък четвъртък 
  12а 12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 3-та гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1         ГР-Обретенова 
2     скл-Генов к.гр. Малакч. ГР-Обретенова 
3 скл-Илиев   скл-Генов к.гр. Малакч. ГР-Обретенова 
4 скл-Илиев к.гр. Малакч. скл-Генов ГР-Обретенова  жив -Ташев 2 ат
5 скл-Илиев к.гр. Малакч. скл-Генов ГР-Обретенова  жив -Ташев 2 ат
6 ж-Куцев 7 ат   жив - Стоев 5 ат ГР-Обретенова  жив -Ташев 2 ат
0 ж-Куцев 7 ат жив -Ташев 6 ат жив - Стоев 5 ат мат. Иванова 0
1 ж-Куцев 7 ат жив -Ташев 6 ат жив - Стоев 5 ат мат. Иванова 0
2 ж-Куцев 7 ат жив -Ташев 6 ат      
3   жив -Ташев 6 ат      
4          
5          
6          
  петък петък 
  12а 12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 3-та гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 гр.образ. Ани Пълева вз    
2 Ист. изк. Боянова вз рис.Върбанова сал. рис.-Куцев сал
3 Ист. изк. Боянова вз рис.Върбанова сал. рис.-Куцев сал
4 Ист. изк. Боянова вз рис.Върбанова сал. рис.-Куцев сал
5 рис. Георгиев 2 ат рис.Върбанова сал. рис. - Димитров сал Ист. изк. Боянова вз
6 рис. Георгиев 2 ат рис.Върбанова сал. рис. - Димитров сал Ист. изк. Боянова вз
0 рис. Георгиев 2 ат рис.Върбанова сал. рис. - Димитров сал Ист. изк. Боянова вз
1 БЕЛ Зл.Петров 2 ат    
2          
3          
4          
5          
6          
Антикорупция

АНТИКОРУПЦИЯ

Галерия Дебют

ГАЛЕРИЯ ДЕБЮТ

Детска школа

ДЕТСКА ШКОЛА

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

<  Януари 2023  >
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
София, България