Класиране от приемни изпити за 2021/22 учебна година

Резултати от приемни изпити за 2021/22 учебна година.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЕМЕН ИЗПИТ РИСУВАНЕ
В НУИИ "ИЛИЯ ПЕТРОВ" ЗА УЧ. 2021/2022 ГОДИНА
 
вх. № ОЦЕНКА
с думи с цифри
1 95 Отличен 5.79
2 117 Отличен 5.71
3 199 Отличен 5.71
4 106 Много добър 5.46
5 202 Много добър 5.25
6 145 Много добър 5.04
7 22 Много добър 5.04
8 108 Много добър 5.04
9 61 Много добър 5.00
10 107 Много добър 4.83
11 269 Много добър 4.83
12 130 Много добър 4.79
13 56 Много добър 4.75
14 157 Много добър 4.75
15 89 Много добър 4.75
16 243 Много добър 4.75
17 250 Много добър 4.71
18 112 Много добър 4.67
19 87 Много добър 4.67
20 125 Много добър 4.67
21 1 Много добър 4.63
22 81 Много добър 4.63
23 287 Много добър 4.63
24 109 Много добър 4.58
25 135 Много добър 4.54
26 221 Много добър 4.54
27 278 Много добър 4.54
28 104 Много добър 4.50
29 132 Много добър 4.50
30 54 Много добър 4.50
31 152 Много добър 4.50
32 88 Много добър 4.50
33 146 Много добър 4.50
34 141 Много добър 4.50
35 292 Много добър 4.50
36 94 Добър 4.46
37 211 Добър 4.42
38 222 Добър 4.42
39 231 Добър 4.42
40 164 Добър 4.42
41 226 Добър 4.42
42 39 Добър 4.42
43 27 Добър 4.42
44 283 Добър 4.42
45 217 Добър 4.38
46 25 Добър 4.38
47 66 Добър 4.38
48 10 Добър 4.38
49 189 Добър 4.38
50 91 Добър 4.38
51 64 Добър 4.38
52 187 Добър 4.33

--------------------------------

----------------------------------------------------------------
53 40 Добър 4.29
54 126 Добър 4.29
55 160 Добър 4.29
56 201 Добър 4.29
57 75 Добър 4.29
58 312 Добър 4.25
59 124 Добър 4.25
60 28 Добър 4.21
61 100 Добър 4.21
62 38 Добър 4.17
63 177 Добър 4.17
64 78 Добър 4.17
65 268 Добър 4.13
66 191 Добър 4.13
67 155 Добър 4.13
68 165 Добър 4.13
69 154 Добър 4.13
70 275 Добър 4.08
71 253 Добър 4.08
72 260 Добър 4.08
73 310 Добър 4.08
74 263 Добър 4.04
75 247 Добър 4.04
76 257 Добър 4.04
77 306 Добър 4.04
78 281 Добър 4.00
79 115 Добър 4.00
80 242 Добър 4.00
81 90 Добър 4.00
82 186 Добър 3.96
83 123 Добър 3.96
84 77 Добър 3.96
85 50 Добър 3.96
86 44 Добър 3.92
87 163 Добър 3.92
88 213 Добър 3.92
89 13 Добър 3.88
90 311 Добър 3.88
91 228 Добър 3.88
92 7 Добър 3.88
93 235 Добър 3.83
94 220 Добър 3.79
95 110 Добър 3.75
96 185 Добър 3.75
97 181 Добър 3.75
98 168 Добър 3.75
99 99 Добър 3.75
100 121 Добър 3.75
101 9 Добър 3.75
102 21 Добър 3.75
103 236 Добър 3.74
104 15 Добър 3.71
105 232 Добър 3.71
106 241 Добър 3.67
107 256 Добър 3.67
108 215 Добър 3.63
109 36 Добър 3.63
110 8 Добър 3.58
111 248 Добър 3.58
112 262 Добър 3.58
113 62 Добър 3.54
114 184 Добър 3.54
115 76 Добър 3.54
116 153 Добър 3.54
117 158 Добър 3.54
118 316 Добър 3.54
119 255 Добър 3.54
120 251 Добър 3.54
121 173 Добър 3.50
122 207 Добър 3.50
123 203 Добър 3.50
124 172 Добър 3.50
125 223 Добър 3.50
126 218 Добър 3.50
127 240 Добър 3.50
128 192 Добър 3.50
129 227 Добър 3.50
130 183 Добър 3.50
131 200 Добър 3.50
132 182 Добър 3.50
133 14 Добър 3.50
134 35 Добър 3.50
135 71 Добър 3.50
136 122 Добър 3.50
137 98 Добър 3.50
138 138 Добър 3.50
139 150 Добър 3.50
140 5 Добър 3.50
141 151 Добър 3.50
142 118 Добър 3.50
143 33 Среден 3.46
144 178 Среден 3.46
145 212 Среден 3.46
146 209 Среден 3.46
147 149 Среден 3.46
148 58 Среден 3.46
149 26 Среден 3.46
150 120 Среден 3.46
151 293 Среден 3.46
152 266 Среден 3.46
153 245 Среден 3.46
154 48 Среден 3.42
155 216 Среден 3.42
156 300 Среден 3.42
157 196 Среден 3.38
158 128 Среден 3.38
159 111 Среден 3.38
160 285 Среден 3.38
161 161 Среден 3.33
162 239 Среден 3.33
163 237 Среден 3.33
164 57 Среден 3.33
165 156 Среден 3.33
166 305 Среден 3.33
167 298 Среден 3.33
168 82 Среден 3.29
169 45 Среден 3.29
170 166 Среден 3.29
171 137 Среден 3.29
172 20 Среден 3.29
173 267 Среден 3.29
174 279 Среден 3.29
175 254 Среден 3.29
176 179 Среден 3.25
177 170 Среден 3.25
178 93 Среден 3.25
179 143 Среден 3.25
180 139 Среден 3.25
181 80 Среден 3.25
182 3 Среден 3.25
183 18 Среден 3.25
184 148 Среден 3.25
185 74 Среден 3.25
186 313 Среден 3.25
187 261 Среден 3.25
188 73 Среден 3.21
189 83 Среден 3.21
190 129 Среден 3.21
191 133 Среден 3.21
192 4 Среден 3.17
193 86 Среден 3.17
194 194 Среден 3.13
195 41 Среден 3.08
196 314 Среден 3.08
197 105 Среден 3.04
198 144 Среден 3.04
199 102 Среден 3.04
200 46 Среден 3.04
201 233 Среден 3.04
202 176 Среден 3.04
203 206 Среден 3.04
204 31 Среден 3.04
205 60 Среден 3.04
206 92 Среден 3.04
207 113 Среден 3.04
208 193 Среден 3.00
209 169 Среден 3.00
210 142 Среден 3.00
211 224 Среден 3.00
212 175 Среден 3.00
213 225 Среден 3.00
214 190 Среден 3.00
215 180 Среден 3.00
216 229 Среден 3.00
217 234 Среден 3.00
218 67 Среден 3.00
219 49 Среден 3.00
220 23 Среден 3.00
221 43 Среден 3.00
222 42 Среден 3.00
223 59 Среден 3.00
224 24 Среден 3.00
225 136 Среден 3.00
226 79 Среден 3.00
227 12 Среден 3.00
228 16 Среден 3.00
229 55 Среден 3.00
230 37 Среден 3.00
231 53 Среден 3.00
232 96 Среден 3.00
233 52 Среден 3.00
234 277 Среден 3.00
235 252 Среден 3.00
236 304 Среден 3.00
237 265 Среден 3.00
238 303 Среден 3.00
239 246 Среден 3.00
240 295 Среден 3.00
241 290 Среден 3.00
242 299 Среден 3.00
243 308 Среден 3.00
244 6 Слаб 2.00
245 2 Слаб 2.00
246 210 Слаб 2.00
247 214 Слаб 2.00
248 167 Слаб 2.00
249 197 Слаб 2.00
250 208 Слаб 2.00
251 171 Слаб 2.00
252 162 Слаб 2.00
253 198 Слаб 2.00
254 174 Слаб 2.00
255 188 Слаб 2.00
256 205 Слаб 2.00
257 219 Слаб 2.00
258 238 Слаб 2.00
259 204 Слаб 2.00
260 230 Слаб 2.00
261 29 Слаб 2.00
262 84 Слаб 2.00
263 140 Слаб 2.00
264 134 Слаб 2.00
265 69 Слаб 2.00
266 68 Слаб 2.00
267 72 Слаб 2.00
268 11 Слаб 2.00
269 70 Слаб 2.00
270 51 Слаб 2.00
271 119 Слаб 2.00
272 127 Слаб 2.00
273 103 Слаб 2.00
274 47 Слаб 2.00
275 19 Слаб 2.00
276 34 Слаб 2.00
277 97 Слаб 2.00
278 116 Слаб 2.00
279 131 Слаб 2.00
280 63 Слаб 2.00
281 32 Слаб 2.00
282 17 Слаб 2.00
283 159 Слаб 2.00
284 301 Слаб 2.00
285 273 Слаб 2.00
286 289 Слаб 2.00
287 288 Слаб 2.00
288 280 Слаб 2.00
289 320 Слаб 2.00
290 315 Слаб 2.00
291 318 Слаб 2.00
292 317 Слаб 2.00
293 296 Слаб 2.00
294 271 Слаб 2.00
295 302 Слаб 2.00
296 309 Слаб 2.00
297 307 Слаб 2.00
298 244 Слаб 2.00
299 270 Слаб 2.00
300 284 Слаб 2.00
301 274 Слаб 2.00
302 294 Слаб 2.00
303 297 Слаб 2.00
304 276 Слаб 2.00
305 264 Слаб 2.00
306 272 Слаб 2.00
307 259 Слаб 2.00
308 286 Слаб 2.00
309 249 Слаб 2.00

Забележка: 1. Приетите ученици на първо класиране са с пореден номер  от №1 до №52

                  2. второ класиране - от 13.07 до 15.07

Второто класиране се извършва автоматично спрямо незаетите места. Учениците се класират по бал от приемния изпит. За целта не се изисква подаване на заявление. 

                  3. Задължително да се носи свидетелство за завършен 7-ми клас

                  4. От 6.07 до 9.07 между 11 часа и 15 часа, ще се проведат консултации относно изпитните работи от приемния изпит.

                  Директор: Донка Павлова

Антикорупция

АНТИКОРУПЦИЯ

Галерия Дебют

ГАЛЕРИЯ ДЕБЮТ

Детска школа

ДЕТСКА ШКОЛА

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

<  January 2022  >
MTWTFSS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
София, България