16.03.-29.03.2015 - изложба на специалности "Резба" и "Керамика" на НХА

DSCF8052

16-29 март 2015

Галерия „Дебют“

бул. „Васил Левски“ 62

НУИИ „Илия Петров“

 

Откриване – 16 март (понеделник) от 18:00 часа

 

От 16 до 29 март Националната художествена академия ще представи в галерия „Дебют“ изложба на студенти отспециалностите „Керамика“ и „Резба“, към Факултета за приложни изкуства. Двете специалности са традиционни за Академията и са създадени малко следосноваването на Държавното рисувално училище през 1896 г.

Изложбатае част от проекта „НХА... Актуално“, който има за цел да представя специалностите на НХА пред учениците от Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров“.

Експозицията, която ще бъде показана в галерия „Дебют“ включва произведения на настоящи и дипломирани студенти. Интересно е съчетанието в една обща изложба на произведения от дърво и керамика, което за пореден път ще ни покаже връзката и душевността на двата материала, представени чрез съвременните подходи на обучение в Академията.

Специалност КЕРАМИКА в НХА

Специалност Керамика, която наскоро отбеляза своята 110 годишнина от основаването си, е намерила своето място в Националната художествена академия още в зората на нейното създаване. През 1904 г.с назначаването на проф. СтефанДимитров, започва обучение по специалността което от самото начало е търсене на път древната традиция на керамичнотоизкуство да намери място в съвременността. През годините редица значими преподаватели, като проф. Стоян Райнов, проф. Венко Колев и Георги Коларов утвърждават специалността като една от водещите в НХА.

В днешни дни обучениетопоспециалността е съобразеносъссъвременнитеаспектинакерамичнотоизкуство, базиранонаиндивидуалнатаартистичнапрактика. Основнатацелнаобучението е подготовкатанаспециалисти в областтанасъвременнатахудожественакерамика и насъвременнитеизкуства, предназначенизапубличнасреда, насъздаванетонауникалниавторскисериинакерамичнипредмети, както и придобиванетоназадълбоченизнания в областтанакерамичнататехнология. За постиганетонауниверсалниумениясавключенипредметикатографичнитехники, компютърниизкуства, пластичнаанатомия, перспектива и др. Изучаватсе и редицатеоретичнидисциплини, катоисториянаизкуството, естетика, философия, историянакерамиката.

Специалността разполага с уникална технологична база, коятодававъзможностзареализацията на многообразни търсения в областта на съвременната керамика.

 

 

Специалност РЕЗБА в НХА

Дърворезбата е традиционно българско изкуство, свързано през хилядолетното си съществуване с основните процеси в българското художествено развитие. Затова целите и задачите на специалността съответстват на целите на НХА. Специалност „Резба“ е основана няколко години след основаването на Държавното рисувално училище.

Голямото разнообразие при приложение на творческата дейност на художника, завършил специалността изисква специфични познания в различни области. Това води до необходимост от усвояване на определени базисни и спомагателни дисциплини, които да позволяват на специалистите сами да се ориентират в многообразието от съществуващи проблеми в художествено-творческата дейност, включваща самостоятелно проектиране и създаване на художествени произведения, научноизследователска, консултантска, преподавателска, организационно-управленска и други дейности.

Художникът завършил специалност „Резба“ може да реализира своите професионални и творчески знания и умения при разработка на комплексни задачи в сферата на проектирането на интериора и екстериора, в създаването на художествени произведения в областта на пластичните изкуства, като художник проектант във фирми, заводи, научно-изследователски институти, проектантски бюра, да работи като член на авторски колективи, както и да работи в управлението на художествени институции, като музеи, галерии и др.

Фактът, че специалността се преподава единствено в НХА и няма аналог в чужбина, я прави уникална и й отрежда мисията да доразвива традиционното, като му придава духовно-асоциативните стойности на съвременността.

 

Антикорупция

АНТИКОРУПЦИЯ

Галерия Дебют

ГАЛЕРИЯ ДЕБЮТ

Детска школа

ДЕТСКА ШКОЛА

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

<  October 2021  >
MTWTFSS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
София, България