Рисуване

 2053842

Рисуването е основна, базисна и задължителна дисциплина за средното художествено училище. Проблемите, включени в нейното съдържание, са онзи важен и неотменим фундамент, върху който се изгражда обучението по изобразително изкуство във всички негови аспекти.

Целите за формиране на базисни компетенции за специалностите в НУИИ „Илия Петров” включват:

 • прилагане на етапите в изграждането на художествената творба
 • прилагане на законите и принципите на изграждане на композицията
 • прилагане на законите на линейната и въздушната перспектива
 • конструиране пропорциите на човешкото тяло с познанията по пластична анатомия
 • изграждане обемно-пространствена структура, опазвайки основните принципи
 • развиване художественоoбразното мислене като способност за синтез на представите, в резултат на който се формира художествения образ

Задачите на програмата по рисуване могат да бъдат групирани по-конкретно в няколко главни насоки:

 • Запознаване с рисуването и видовете рисунки според функцията си: етюд, ескиз, скица, работен картон; или според предназначението си: учебна, проучвателна, творческа и др.
 • Запознаване с рисуването като основа на изобразителната творческа дейност и осъществяване на връзка със знанията по перспектива, пластична анатомия и композиция.
 • Овладяване на етапното изграждане на учебния етюд.
 • Развиване на изобразителни качества и навици, преднамерено внимание, наблюдателност, целенасоченост, концентрация, аналитичност, способност за синтез, зрителна памет, пространствено и логично мислене, самодисциплина.
 • Разкриване и използване на широк спектър от елементи на изобразителния език: линия, щрих, петно и тяхното взаимодействие.
 • Запознаване със спецификата и изразните възможности на различните материали и рисунъчни техники.
 • Системност и последователност в постъпателна градация по сложност на пластичните проблеми.
 • Развитие на художественото мислене и придобиване на трайно художествено познание.

По време на целия курс на обучение се усвояват основни закони в рисуването. Основен обект за изучаване и естетическа интерпретация в дисциплината рисуване е човекът и неговата предметна и жизнена среда. Сложната за овладяване проблематика, свързана с рисуването на човешка глава и фигура / X, XI, XII клас/ се предхожда / в VIII и IX клас / от изучаване на прости геометрични тела, битови предмети, гипсови орнаменти, гипсови отливки на детайли от класически глави, череп, класически гипсови маски и глави. Рисуването в X, XI и XII клас се провежда по натура с позиране на модел. Учебният процес по рисуване е тясно обвързан и подкрепен от паралелното изучаване на дисциплините : пластична анатомия и перспектива.

    Разпределението на постановките в различните класове и по учебни срокове се определя от учебната програма утвърдена от МК. 

Антикорупция

АНТИКОРУПЦИЯ

Галерия Дебют

ГАЛЕРИЯ ДЕБЮТ

Детска школа

ДЕТСКА ШКОЛА

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

<  Юни 2024  >
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
София, България