седмично разписание

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА II  УЧЕБЕН СРОК

в сила от 6.02.2020 г. 

 

  понеделник  понеделник 
  8а  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     ист.Костова 0 к
2 рис.Илиев 4 ат рис.Върбанова 5 ат ист.Костова 0 к
3 рис.Илиев 4 ат рис.Върбанова 5 ат АЕ Д. Христова 3 ат
4 рис.Илиев 4 ат рис.Върбанова 5 ат АЕ Д. Христова 3 ат
5 рис.Илиев 4 ат рис.Върбанова 5 ат скл. Георгиев скл-Мечанов
6 БЕЛ Зл.Петров 5 ат скл. Георгиев скл-Мечанов
0 БЕЛ Зл.Петров 5 ат скл. Георгиев скл-Мечанов
1 АЕ Д. Христова 0    
2 АЕ Д. Христова 0    
3        
4        
  вторник  вторник 
  8a   
  1-ва гр.2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 химия Гюзелева 0    
2 мат. Иванова 2 ат физика Гюзелева 0 к
3 биология 4 мат. Иванова 0 к
4 физика Гюзелева 3 ат мат. Иванова 0 к
5 ИТ Димитрова вз скл-Генов БЕЛ Ташева 0
6 скл. Георгиев скл-Генов БЕЛ Ташева 0
0 скл. Георгиев скл-Генов химия Гюзелева 4 ат
1 скл. Георгиев   биология 4 ат
2        
3        
4        
  сряда   сряда  
  8a    
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 ГР-Обретенова   рис-Ал. Димитрова 5 ат  
3 БЕЛ Зл.Петров 7 ат рис-Ал. Димитрова 5 ат  
4 БЕЛ Зл.Петров 7 ат рис-Ал. Димитрова 5 ат  
5 ФВС Костова рис-Ал. Димитрова 5 ат ИТ Димитрова вз
6 ФВС Костова предпр. Димитрова вз
0 предпр. Димитрова вз ФВС Костова
1     ФВС Костова
2     философия Пълева вз
3     ИТ Димитрова вз ГР-Андреев
4        
  четвъртък  четвъртък 
  8a   
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 АЕ Д. Христова вз БЕЛ Ташева 8 ат
2 АЕ Д. Христова вз БЕЛ Ташева 8 ат
3 жив -Яранов 6 ат жив -Ташев 5 ат АЕ Д. Христова 8 ат
4 жив -Яранов 6 ат жив -Ташев 5 ат АЕ Д. Христова 8 ат
5 жив -Яранов 6 ат жив -Ташев 5 ат мат. Иванова 0 к
6 физика Гюзелева 0 к персп. Пилюшка 2 ат
0 персп. Пилюшка 2 ат физика Гюзелева 0 к
1 философия Пълева 2 ат геогр. Костова 8 ат
2   ИТ Димитрова вз    
3        
4        
  петък  петък 
  8a   
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 мат. Иванова 0 к     
2 мат. Иванова 0 к     
3 биология 3 ат жив - Стоев 2 ат рис-Ал. Димитрова 4 ат
4 ист.Костова вз жив - Стоев 2 ат рис-Ал. Димитрова 4 ат
5 ист.Костова вз жив - Стоев 2 ат рис-Ал. Димитрова 4 ат
6 геогр. Костова вз ГР-Мише рис-Ал. Димитрова 4 ат
0   ГР-Мише биология 4 ат
1       жив -Ташев 5 ат
2       жив -Ташев 5 ат
3       жив -Ташев 5 ат
4        
  понеделник  понеделник 
     
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 рисув.-Куцев 8 ат  рисув. Пилюшка 9 ат   жив - Стоев 6 ат
3 рисув.-Куцев 8 ат  рисув. Пилюшка 9 ат   жив - Стоев 6 ат
4 рисув.-Куцев 8 ат  рисув. Пилюшка 9 ат ГР-Мише жив - Стоев 6 ат
5 рисув.-Куцев 8 ат  рисув. Пилюшка 9 ат ГР-Мише жив - Стоев 6 ат
6 ФВС Костова ист.Костова 10 ат
0 ФВС Костова ист.Костова 10 ат
1 геогр. Костова 10 ат БЕЛ Зл.Петров 9 ат
2   БЕЛ Зл.Петров 9 ат
3     ФВС Костова
4     ФВС Костова
  вторник  вторник 
     
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 ГР-Мише      
3 ГР-Мише графика. Малакч. химия Гюзелева 3 ат
4 ИТ Димитрова вз графика. Малакч. биология 9 ат
5 биология 9 ат мат. Иванова 3 ат
6 химия Гюзелева 2 ат мат. Иванова 3 ат
0 мат. Иванова 3 ат иконом Димитрова вз
1 АЕ Д. Христова 3 ат жив -Ташев 5 ат ИТ Димитрова вз
2   ИТ Димитрова вз  жив -Ташев 5 ат ГР-Обретенова
3     жив -Ташев 5 ат ГР-Обретенова
4     жив -Ташев 5 ат  
  сряда  сряда 
     
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 пл.анат. Христова 2 ат Френски език 3 ат
3 пл.анат. Христова 2 ат Френски език 3 ат
4 физика Гюзелева 0 пл.анат. Христова 2 ат
5 БЕЛ Зл.Петров 8 ат пл.анат. Христова 2 ат
6 БЕЛ Зл.Петров 8 ат физика Гюзелева 4 ат
0 БЕЛ Зл.Петров 8 ат философия Пълева 7
1 философия Пълева 7 ИТ Димитрова вз  
2        
3        
4        
  четвъртък  четвъртък 
     
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 мат. Иванова 0 к    
2 мат. Иванова 0 к  рисув. Пилюшка 2 ат  
3 ист.Костова 3 ат  рисув. Пилюшка 2 ат  
4 ист.Костова 3 ат  рисув. Пилюшка 2 ат  
5 АЕ Д. Христова 8 ат  рисув. Пилюшка 2 ат  
6 иконом Димитрова 5 ат АЕ Д. Христова 4 ат
0   АЕ Д. Христова 4 ат
1       скл-Мечанов
2       скл-Мечанов
3       скл-Мечанов
4        
  петък  петък 
     
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     геогр. Костова вз
2 Френски език 5 ат БЕЛ Зл.Петров 2 ат
3 Френски език 5 ат мат. Иванова 0 к 
4 скл-Мечанов жив -Ташев 5 ат скл-Генов  рисув. Пилюшка 8 ат
5 скл-Мечанов жив -Ташев 5 ат скл-Генов  рисув. Пилюшка 8 ат
6 скл-Мечанов жив -Ташев 5 ат скл-Генов  рисув. Пилюшка 8 ат
0 жив - Стоев 6 ат жив -Ташев 5 ат    рисув. Пилюшка 8 ат
1 жив - Стоев 6 ат скл-Генов    
2 жив - Стоев 6 ат скл-Генов    
3 жив - Стоев 6 ат скл-Генов    
4        
  понеделник  понеделник 
  10а  10б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2   скл. Георгиев    
3   скл. Георгиев    
4 ист.Костова 10 ат    
5 ист.Костова 10 ат   ГР-Андреев
6 АЕ Д. Христова 0  рисув. Пилюшка 4 ат ГР-Андреев
0 АЕ Д. Христова 0  рисув. Пилюшка 4 ат жив - Димитров 3 ат
1 жив -Яранов 5 ат ГР-Андреев  рисув. Пилюшка 4 ат жив - Димитров 3 ат
2 жив -Яранов 5 ат ГР-Андреев  рисув. Пилюшка 4 ат жив - Димитров 3 ат
3 жив -Яранов 5 ат   геогр. Костова 0 
4     ист.Костова 0
  вторник  вторник 
  10а  10б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 рис.-Обретенова 8 ат рис. Христова 5 ат    
3 рис.-Обретенова 8 ат рис. Христова 5 ат ИТ Димитрова вз  
4 рис.-Обретенова 8 ат рис. Христова 5 ат жив - Стоев 4 ат  
5 рис.-Обретенова 8 ат рис. Христова 5 ат жив - Стоев 4 ат  
6 биология 9 ат жив - Стоев 4 ат ИТ Димитрова вз
0 ГР-Мише жив - Стоев 6 ат биология 9 ат
1 ГР-Мише жив - Стоев 6 ат физика Гюзелева-0
2   жив - Стоев 6 ат БЕЛ Ташева 0 к
3     БЕЛ Ташева 0 к
4        
  сряда  сряда 
  10а  10б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     БЕЛ Ташева ВЗ
2 БЕЛ Ташева ВЗ химия Гюзелева 0
3 философия Пълева 4 ат химия Гюзелева 0
4 философия Пълева 4 ат ФВС Костова
5 Френски език 3 ат физика Гюзелева 4 ат
6 Френски език 3 ат ГР-Обретенова рис. Христова 2 ат
0 физика Гюзелева 4 ат ГР-Обретенова рис. Христова 2 ат
1 физика Гюзелева 4 ат   рис. Христова 2 ат
2 ФВС Костова   рис. Христова 2 ат
3        
4        
  четвъртък  четвъртък 
  10а  10б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 химия Гюзелева 4 ат ист.Костова 5 ат
3 химия Гюзелева 4 ат мат. Иванова 0 к
4 БЕЛ Ташева 4 ат мат. Иванова 0 к
5 БЕЛ Ташева 4 ат геогр. Костова 3 ат
6 геогр. Костова 7 ат скл-Генов скл-Мечанов
0 геогр. Костова 7 ат скл-Генов скл-Мечанов
1 скл-Генов ИТ Димитрова вз АЕ Д. Христова вз
2 скл-Генов   АЕ Д. Христова вз
3 ИТ Димитрова вз   философия Пълева 2 ат
4     философия Пълева 2 ат
  петък  петък 
  10а  10б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2     ист.Костова вз
3     геогр.Костова вз
4 мат. Иванова 0 к  биология 3 ат 
5 мат. Иванова 0 к  Френски език 10 ат 
6 биология 3 ат Френски език 10 ат 
0 ист.Костова вз    
1 геогр.Костова вз    
2        
3        
4        
  понеделник  понеделник 
  11а  11б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1       ил-Ал. Димитрова к.к
2       ил-Ал. Димитрова к.к
3       ил-Ал. Димитрова к.к
4 ист.Райкова вз БЕЛ Зл.Петров 0
5 ист.Райкова вз БЕЛ Зл.Петров 0
6 Ист. изк. Боянова вз рисув.-Куцев 8 ат рис.Върбанова 2 ат
0 Ист. изк. Боянова вз рисув.-Куцев 8 ат рис.Върбанова 2 ат
1 рис.Илиев 7 ат скл. Георгиев рисув.-Куцев 8 ат рис.Върбанова 2 ат
2 рис.Илиев 7 ат скл. Георгиев рисув.-Куцев 8 ат рис.Върбанова 2 ат
3 рис.Илиев 7 ат скл. Георгиев Ист. изк. Боянова вз
4 рис.Илиев 7 ат      
  вторник  вторник 
  11а  11б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2        
3 ж-Куцев 7 ат      
4 ж-Куцев 7 ат     ГР-Мише
5 ж-Куцев 7 ат   к.гр. Малакч. ГР-Мише
6 ЧПП/АЕ Д. Христова 5 к.гр. Малакч. ГР-Мише
0 ЧПП/АЕ Д. Христова 5 рисув.-Куцев 8 ат рис.Върбанова 2 ат
1 скл-Генов рис. - Димитров сал рисув.-Куцев 8 ат рис.Върбанова 2 ат
2 скл-Генов рис. - Димитров сал рисув.-Куцев 8 ат рис.Върбанова 2 ат
3 скл-Генов рис. - Димитров сал рисув.-Куцев 8 ат рис.Върбанова 2 ат
4   рис. - Димитров сал ЧПП/АЕ Д. Христова вз
      ЧПП/АЕ Д. Христова вз
  сряда  сряда 
  11а  11б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 БЕЛ Зл.Петров 4 ат    
2 БЕЛ Зл.Петров 4 ат    
3 ГР-Обретенова ГР-Андреев    
4 ГР-Обретенова ГР-Андреев   к.гр. Малакч.
5 ГР-Обретенова ГР-Андреев   к.гр. Малакч.
6 Ист. изк. Боянова 0 к ГР-Андреев ил-Ал. Димитрова 1 ат
0 к.гр. Малакч. скл. Георгиев ГР-Андреев ил-Ал. Димитрова 1 ат
1 к.гр. Малакч. скл. Георгиев ГР-Андреев ил-Ал. Димитрова 1 ат
2   скл. Георгиев Ист. изк. Боянова 0 к
3     Ист. изк. Боянова 0 к
4     философия Пълева вз
  четвъртък  четвъртък 
  11а  11б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2        
3 ж-Куцев 7 ат      
4 ж-Куцев 7 ат   ист.Райкова вз
5 ж-Куцев 7 ат   ист.Райкова вз
6 мат. Иванова 0 к жив -Ташев 6 ат жив -Яранов 8 ат
0 мат. Иванова 0 к жив -Ташев 6 ат жив -Яранов 8 ат
1 рис.Илиев 7 ат рис. - Димитров сал жив -Ташев 6 ат жив -Яранов 8 ат
2 рис.Илиев 7 ат рис. - Димитров сал ГР-Андреев  
3 рис.Илиев 7 ат рис. - Димитров сал ГР-Андреев  
4 рис.Илиев 7 ат рис. - Димитров сал ГР-Андреев  
философия Пълева вз.  
  петък  петък 
  11а  11б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2   к.гр. Малакч. ФВС Костова
3   к.гр. Малакч. ФВС Костова
4 ФВС Костова БЕЛ Зл.Петров 9 ат
5 ФВС Костова БЕЛ Зл.Петров 9 ат
6 БЕЛ Зл.Петров 2ат мат. Иванова 0 ат
0 БЕЛ Зл.Петров 2ат мат. Иванова 0 ат
1   жив -Яранов 8 ат скл-Мечанов  
2   жив -Яранов 8 ат скл-Мечанов  
3   жив -Яранов 8 ат скл-Мечанов  
4        
  понеделник  понеделник 
  12а  12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 скл-Мечанов ГР-Мише ЧПП/АЕ Д. Христова вз
2 скл-Мечанов ГР-Мише ЧПП/АЕ Д. Христова вз
3 скл-Мечанов ГР-Мише Ист. изк. Боянова вз
4 жив -Яранов 7 ат ил-Ал. Димитрова к.к ФВС Костова
5 жив -Яранов 7 ат ил-Ал. Димитрова к.к ФВС Костова
6 жив -Яранов 7 ат ил-Ал. Димитрова к.к жив - Стоев 6 ат ГР-Мише
0 жив -Яранов 7 ат ил-Ал. Димитрова к.к жив - Стоев 6 ат ГР-Мише
1 Ист. изк. Боянова вз жив - Стоев 6 ат ГР-Мише
2 Ист. изк. Боянова вз    
3        
4        
  вторник  вторник 
  12а  12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 к.гр. Малакч.      
2 к.гр. Малакч.   рис. Георгиев 6 ат  
3 рис. - Димитров сал рис.Върбанова сал рис. Георгиев 6 ат жив -Ташев 2
4 рис. - Димитров сал рис.Върбанова сал рис. Георгиев 6 ат жив -Ташев 2
5 рис. - Димитров сал рис.Върбанова сал рис. Георгиев 6 ат жив -Ташев 2
6 рис. - Димитров сал рис.Върбанова сал ГР-Обретенова рис. Христова 7 ат
0 БЕЛ Ташева 0 к ГР-Обретенова рис. Христова 7 ат
1 БЕЛ Ташева 0 к ГР-Обретенова рис. Христова 7 ат
2 ЧПП/АЕ Д. Христова вз   рис. Христова 7 ат
3 ЧПП/АЕ Д. Христова вз    
4        
  сряда  сряда 
  12а  12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     св.и лич. Пълева 6 ат
2     св.и лич. Пълева 6 ат
3 БЕЛ Ташева ВЗ рис. Георгиев 6 ат скл-Илиев
4 БЕЛ Ташева ВЗ рис. Георгиев 6 ат скл-Илиев
5 св.и лич. Пълева 7 ат рис. Георгиев 6 ат скл-Илиев
6 св.и лич. Пълева 7 ат рис. Георгиев 6 ат скл-Илиев
0 Ист. изк. Боянова 0 к БЕЛ Ташева 5 ат
1 Ист. изк. Боянова 0 к БЕЛ Ташева 5 ат
2   к.гр. Малакч.    
3   к.гр. Малакч.    
4        
  четвъртък  четвъртък 
  12а  12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1      
2 рис. - Димитров сал рис.Върбанова сал   скл-Илиев
3 рис. - Димитров сал рис.Върбанова сал скл-Генов скл-Илиев
4 рис. - Димитров сал рис.Върбанова сал скл-Генов скл-Илиев
5 рис. - Димитров сал рис.Върбанова сал скл-Генов скл-Илиев
6 ГР-Андреев   БЕЛ Ташева вз
0 ГР-Андреев   БЕЛ Ташева вз
1 ГР-Андреев   Ист. изк. Боянова 0 к
2     Ист. изк. Боянова 0 к
3     Ист. изк. Боянова 0 к
4        
  петък  петък 
  12а  12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 жив -Яранов 7 ат      
3 жив -Яранов 7 ат жив - Павлова 6 ат    
4 жив -Яранов 7 ат жив - Павлова 6 ат   к.гр. Малакч.
5 жив -Яранов 7 ат жив - Павлова 6 ат   к.гр. Малакч.
6 ФВС Костова к.гр. Малакч. рис. Христова 7 ат
0 ФВС Костова к.гр. Малакч. рис. Христова 7 ат
1   ил-Ал. Димитрова кк ГР-Обретенова рис. Христова 7 ат
2   ил-Ал. Димитрова кк ГР-Обретенова рис. Христова 7 ат
3   ил-Ал. Димитрова кк ГР-Обретенова  
4   ил-Ал. Димитрова кк ГР-Обретенова  

 

 

Антикорупция

АНТИКОРУПЦИЯ

Галерия Дебют

ГАЛЕРИЯ ДЕБЮТ

Детска школа

ДЕТСКА ШКОЛА

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

<  August 2020  >
MTWTFSS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
София, България