седмично разписание

I срок 2017/2018 г.

  8a    
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
  понеделник понеделник
1 химия -Гюзелева -к.0  биология - Серафимова - ВЗ 
2 физика -Гюзелева -к.0  биология - Серафимова - ВЗ 
3 ФВС-Костова-сал.  химия -Гюзелева -к.8 
4 ФВС-Костова-сал.  физика -Гюзелева -к.8 
5 скл. Генов-ск.2 скл. Георг.- скл.1 ФВС-Костова-сал. 
6 скл. Генов-ск.2 скл. Георг.- скл.1 ФВС-Костова-сал. 
0 скл. Генов-ск.2 скл. Георг.- скл.1 перспектива- Пилюшка- салон
1 перспектива- Пилюшка-салон   графика - Андр. гр.1
2 ИТ-ДИМ.-ВЗ графика - Андр. гр.1    
3        
4        
5        
6        
  8a    
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
  вторник вторник
1 Английски език Д. Христова-к.0   
2 Английски език Д. Христова-к.0   
3 рисуване- Върб.-к.3 рисуване- Пил.-к.10 Английски език Д. Христова-к.5
4 рисуване- Върб.-к.3 рисуване- Пил.-к.10 Английски език Д. Христова-к.5
5 рисуване- Върб.-к.3 рисуване- Пил.-к.10 математика - Иванова-к.8
6 рисуване- Върб.-к.3 рисуване- Пил.-к.10 математика - Иванова-к.8
0 математика - Иванова-к.9 живопис -Ташев- к.4 скулптура - Илиев -ат.1
1 философия - Пълева - к.5  живопис -Ташев- к.4 скулптура - Илиев -ат.1
2     живопис -Ташев- к.4 скулптура - Илиев -ат.1
3        
4        
5        
6        
  8a    
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
  сряда сряда
1 БЕЛ-Петров-к.0     
2 БЕЛ-Петров-к.0  История-Проданова - к.9
3 ЗБУТ-Николова-к2  История-Проданова - к.9 
4 История-Проданова - к.9  БЕЛ -Ташева-ВЗ 
5 История-Проданова - к.9  БЕЛ -Ташева-ВЗ 
6 живопис Яран.- к.8   рисуване- Върб.-к.4 рисуване - Пил.- к.3
0 живопис Яран.- к.8   рисуване- Върб.-к.4 рисуване - Пил.- к.3
1 живопис Яран.- к.8   рисуване- Върб.-к.4 рисуване - Пил.- к.3
2     рисуване- Върб.-к.4 рисуване - Пил.- к.3
3     философия - Пълева - к.5 
4        
5        
6        
  8a    
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
  четвъртък четвъртък
1     География -Проданова- к.7 
2   скл. Генов-ск.2 живопис - Димитров -к.5
3 Английски език Д. Христова-к.9 скл. Генов-ск.2 живопис - Димитров -к.5
4 Английски език Д. Христова-к.9 скл. Генов-ск.2 живопис - Димитров -к.5
5 биология - Серафимова - к.0  БЕЛ -Ташева- к.9 
6 биология - Серафимова - к.0  БЕЛ -Ташева- к.9 
0 География -Проданова- к.9  Английски език Д. Христова-к.2
1   ИТ-ДИМ.-ВЗ Английски език Д. Христова-к.2
2        
3        
4        
5        
6        
  8a    
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
  петък петък
1 графика -Бисер.-гр.2      
2 математика - Иванова-к.8 графика -Бисер.-гр.2 ИТ-ДИМ.-ВЗ
3 математика - Иванова-к.8 предприемачество-Николова-ВЗ 
4 предприемачество-Николова-3  математика - Иванова-ВЗ
5 БЕЛ-Петров-0  ЗБУТ-Николова-3 
6 БЕЛ-Петров-0  музика-10 
0  музика - 10 ИТ-ДИМ.-ВЗ  
1   живопис - Димитров -к.3    
2   живопис - Димитров -к.3    
3   живопис - Димитров -к.3     
4        
5        
6        
  9a    
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
  понеделник понеделник
1        
2 рисуване - Пил.- к.3 рисуване-Дим. - к.4    
3 рисуване - Пил.- к.3 рисуване-Дим. - к.4 Фр. Език - Серафимова - к.0 
4 рисуване - Пил.- к.3 рисуване-Дим. - к.4 Фр. Език - Серафимова - к.0 
5 рисуване - Пил.- к.3 рисуване-Дим. - к.4 БЕЛ-Петров-10 
6 Фр. Език - Серафимова - к.3  Бел-Петров-10 
0 Фр. Език - Серафимова - к.3 История-Проданова - к.9 
1 История-Проданова - к.3  живопис Яран.- к.5 скл. Георг.- скл.1
2 История-Проданова - к.3  живопис Яран.- к.5 скл. Георг.- скл.1
3   ИТ-ДИМ.-ВЗ живопис Яран.- к.5 скл. Георг.- скл.1
4     ФВС-Костова-сал.  
5     ФВС-Костова-сал.  
6        
  9a    
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
  вторник вторник
1 математика - Иванова-к.2    
2 математика - Иванова-к.2    
3 химия -Гюзелева -к.0  математика - Иванова-к.8
4 химия -Гюзелева -к.0  математика - Иванова-к.8
5 психология - Пълева -к.5 Английски език Д. Христова-к.0
6 психология - Пълева -к.5 Английски език Д. Христова-к.0
0 ФВС-Костова-сал.  графика -Бисер.-гр.2 графика Мал.-гр.1
1 ФВС-Костова-сал.  графика -Бисер.-гр.2 графика Мал.-гр.1
2     графика -Бисер.-гр.2 графика Мал.-гр.1
3     психология - Пълева -к.5
4     психология - Пълева -к.5
5   .    
6        
  9a    
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
  сряда сряда
1 музика      
2 живопис Яран.- к.8 графика - Андр. гр.1   рисуване- Върб.-к.4
3 живопис Яран.- к.8 графика - Андр. гр.1 скл. Мечанов-ск.2 рисуване- Върб.-к.4
4 живопис Яран.- к.8 графика - Андр. гр.1 скл. Мечанов-ск.2 рисуване- Върб.-к.4
5 БЕЛ-Петров-к.3  скл. Мечанов-ск.2 рисуване- Върб.-к.4
6 графика Обр.-ат.2 скл. Мечанов-ск.2 БЕЛ-Петров-к.2 
0 графика Обр.-ат.2 скл. Мечанов-ск.2 физика -Гюзелева -к.0 
1 графика Обр.-ат.2 скл. Мечанов-ск.2 физика -Гюзелева -к.0 
2        
3        
4        
5     .  
6        
  9a    
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
  четвъртък четвъртък
1      
2 физика -Гюзелева -к.0  рисуване - Пил.- к.3 ИТ-ДИМ.-кк
3 физика -Гюзелева -к.0  рисуване - Пил.- к.3 живопис Яран.- к.8
4 География -Проданова- к.10  рисуване - Пил.- к.3 живопис Яран.- к.8
5 Английски език Д. Христова-к.10 рисуване - Пил.- к.3 живопис Яран.- к.8
6 Английски език Д. Христова-к.10 химия -Гюзелева -к.3 
0 биология - Серафимова - к.0  химия -Гюзелева -к.3 
1 биология - Серафимова - к.0  География -Проданова- к.9 
2 пласт.анатомия - Христова - к.2 История-Проданова - к.9 
3     пласт.анатомия - Христова - к.2
4        
5        
6        
  9a    
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
  петък петък
1 Изобр. изкуство-Дим.-сал  биология - Серафимова - к.2 
2 Изобр. изкуство-Дим.-сал  биология - Серафимова - к.2 
3 БЕЛ-Петров-0  Изобр. изкуство - Върбанова-4 
4 БЕЛ-Петров-0  Изобр. изкуство - Върбанова-4 
5 ИТ-ДИМ.-ВЗ живопис -Ташев- к.4 музика-10 
6 скл. Генов-ск.2 живопис -Ташев- к.4 ИТ-ДИМ.-ВЗ  
0 скл. Генов-ск.2 живопис -Ташев- к.4    
1 скл. Генов-ск.2      
2        
3        
4        
5        
6        
  10a   10б  
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
  понеделник понеделник
1   ИТ-ДИМ.-кк    
2   Информ.-ДИМ.-кк пласт.анатомия - Христова - к.8
3   Информ.-ДИМ.-кк География-Проданова - к.10 
4 пласт.анатомия - Христова - к.7 География-Проданова - к.10 
5 География-Проданова - к.9  физика -Гюзелева -к.7 
6 География-Проданова - к.9  графика Обр.-гр.2 ИТ-ДИМ.-ВЗ
0 Рисуване- Фот. - к.4 Рисуване-Налб.-к.2 графика Обр.-гр.2 Информ.-ДИМ.-ВЗ
1 Рисуване- Фот. - к.4 Рисуване-Налб.-к.2 графика Обр.-гр.2 Информ.-ДИМ.-ВЗ
2 Рисуване- Фот. - к.4 Рисуване-Налб.-к.2 ФВС-Костова-сал.  
3 Рисуване- Фот. - к.4 Рисуване-Налб.-к.2 ФВС-Костова-сал.  
4        
5   .    
6 .      
  10a   10б  
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
  вторник вторник
1        
2        
3 БЕЛ Ташева-ВЗ рисуване - Георг.-к.4  
4 БЕЛ Ташева-ВЗ рисуване - Георг.-к.4 скл. Мечанов-ск.2
5 ФВС-Костова-сал.  рисуване - Георг.-к.4 скл. Мечанов-ск.2
6 ФВС-Костова-сал.  рисуване - Георг.-к.4 скл. Мечанов-ск.2
0 Етика и право - Пълева - к.5 БЕЛ Ташева- к.3
1 информ.- Николова-ВЗ иллюстрация -Фот.-кк БЕЛ Ташева- к.3
2 информ.- Николова-ВЗ иллюстрация -Фот.-кк Етика и право - Пълева - к.5
3 графика -Бисер.-гр.2 иллюстрация -Фот.-кк    
4 графика -Бисер.-гр.2      
5 графика -Бисер.-гр.2     .
6        
  10a   10б  
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
  сряда сряда
1        
2        
3     БЕЛ -Ташева-вз
4 ИТ Николова-кк   математика - Иванова-к2
5 химия -Гюзелева -к.0  математика - Иванова-к2
6 БЕЛ Ташева-ВЗ химия -Гюзелева -к.0 
0 Английски език Д. Христова-ВЗ История-Проданова - к.9 
1 Английски език Д. Христова-ВЗ История-Проданова - к.9 
2 живопис Яран.- к.8 графика - Бисер.-гр.1 графика Обр.-гр.2 скл. Мечанов-ск.2
3 живопис Яран.- к.8 графика - Бисер.-гр.1 графика Обр.-гр.2 скл. Мечанов-ск.2
4 живопис Яран.- к.8 графика - Бисер.-гр.1 графика Обр.-гр.2 скл. Мечанов-ск.2
5        
6        
  10a   10б  
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
  четвъртък четвъртък
1        
2 Фр. Език - Серафимова - к.4     
3 Фр. Език - Серафимова - к.4     
4 физика -Гюзелева -к.0    Рисуване-Христ.- к.4
5 История-Проданова - к.1  ИТ-ДИМ.-ВЗ Рисуване-Христ.- к.4
6 История-Проданова - к.8  Информ.-ДИМ.-ВЗ Рисуване-Христ.- к.4
0 живопис Яран.- к.8 иллюстрация -Фот.-1 Информ.-ДИМ.-ВЗ Рисуване-Христ.- к.4
1 живопис Яран.- к.8 иллюстрация -Фот.-1 скл. Генов-ск.2 живопис -Куцев - к.4
2 живопис Яран.- к.8 иллюстрация -Фот.-1 скл. Генов-ск.2 живопис -Куцев - к.4
3     скл. Генов-ск.2 живопис -Куцев - к.4
4        
5        
6        
  10a   10б  
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
  петък петък
1     Английски език Д. Христова-к.4
2     Английски език Д. Христова-к.4
3 скл. Георг.- скл.1 живопис-Стоев -к.5 Фр. Език - Серафимова - к.2 
4 скл. Георг.- скл.1 живопис-Стоев -к.5 Фр. Език - Серафимова - к.2 
5 скл. Георг.- скл.1 живопис-Стоев -к.5 биология - Серафимова - к.2 
6 биология - Серафимова - к.3  живопис-Стоев -к.6 графика - Андр. гр.1
0 математика - Иванова-8 живопис-Стоев -к.6 графика - Андр. гр.1
1 математика - Иванова-8 живопис-Стоев -к.6 графика - Андр. гр.1
2        
3        
4        
5        
6        
  11a   11б  
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
  понеделник понеделник
1        
2 БЕЛ-Петров-к.0  Рисуване - Фот.-к. 2   
3 БЕЛ-Петров-к.0  Рисуване - Фот.-к. 2  Илюстрация -Налб. -к.1
4 история-Райкова -ВЗ  Рисуване - Фот.-к. 2  Илюстрация -Налб. -к.1
5 история-Райкова -ВЗ  Рисуване - Фот.-к. 2  Илюстрация -Налб. -к.1
6 Рисуване-Куцев-к.6 Рисуване - Илиев- к.7 история-Райкова - к.0 
0 Рисуване-Куцев-к.6 Рисуване - Илиев- к.7 история-Райкова - к.0 
1 Рисуване-Куцев-к.6 Рисуване - Илиев- к.7 БЕЛ -Петров-к.2 
2 Рисуване-Куцев-к.6 Рисуване - Илиев- к.7 БЕЛ -Петров-к.2 
3   к. граф.-Мал.-кк    
4   к. граф.-Мал.-кк    
5        
6       .
  11a   11б  
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
  вторник вторник
1        
2        
3        
4     графика - Бисер.-гр.-2 живопис - Христова -к.2
5 к. граф.-Мал.-кк   графика - Бисер.-гр.-2 живопис - Христова -к.2
6 к. граф.-Мал.-кк   графика - Бисер.-гр.-2 живопис - Христова -к.2
0 ЧПП - анг. ез. - Д. Христова-к.0 История на изк. Боянова-ВЗ
1 ЧПП - анг. ез. - Д. Христова-к.0 скл. Мечанов-ск.2  
2 История на изк. Боянова-к.0 скл. Мечанов-ск.2  
3 История на изк. Боянова-к.0 скл. Мечанов-ск.2  
4 ФВС-Костова-сал.     
5 ФВС-Костова-сал.  .  
6        
  11a   11б  
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
  сряда сряда
1        
2        
3 БЕЛ-Петров-к.0  живопис-Стоев -к.7 графика Обр.-гр.2
4 БЕЛ-Петров-к.0  живопис-Стоев -к.7 графика Обр.-гр.2
5 философия Пълева-5 живопис-Стоев -к.7 графика Обр.-гр.2
6 живопис-Ташев - к.6 живопис-Стоев -к.7 философия Пълева-5
0 живопис-Ташев - к.6 живопис-Стоев -к.7 математика - Иванова-к2
1 живопис-Ташев - к.6 живопис-Стоев -к.7 математика - Иванова-к2
2 математика - Иванова-к2 ЧПП - анг. ез. - Д. Христова-ВЗ
3 математика - Иванова-к2 ЧПП - анг. ез. - Д. Христова-ВЗ
4     ФВС-Костова-сал. 
5     ФВС-Костова-сал. 
6        
  11a   11б  
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
  четвъртък четвъртък
1     История на изк. Боянова - салон
2     История на изк. Боянова - салон
3     Рисуване - Фот.-к. 2  к. граф.-Мал.-кк
4 Рисуване-Куцев-к.6 Рисуване - Илиев- к.7 Рисуване - Фот.-к. 2  к. граф.-Мал.-кк
5 Рисуване-Куцев-к.6 Рисуване - Илиев- к.7 Рисуване - Фот.-к. 2  рисуване-Димитров - сал.
6 Рисуване-Куцев-к.6 Рисуване - Илиев- к.7 Рисуване - Фот.-к. 2  рисуване-Димитров - сал.
0 Рисуване-Куцев-к.6 Рисуване - Илиев- к.7 к. граф.-Мал.-кк рисуване-Димитров - сал.
1 графика Обр.-гр.2 живопис-Стоев -к.7 к. граф.-Мал.-кк рисуване-Димитров - сал.
2 графика Обр.-гр.2 живопис-Стоев -к.7    
3 графика Обр.-гр.2 живопис-Стоев -к.7    
4        
5        
6        
  11a   11б  
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
  петък петък
1     БЕЛ-Петров-0 
2 живопис-Ташев - к.6 скл. Генов-ск.2 БЕЛ-Петров-0 
3 живопис-Ташев - к.6 скл. Генов-ск.2 графика -Бисер.-гр.2 рисуване-Димитров - сал.
4 живопис-Ташев - к.6 скл. Генов-ск.2 графика -Бисер.-гр.2 рисуване-Димитров - сал.
5 История на изк. Боянова - к.7 графика -Бисер.-гр.2 рисуване-Димитров - сал.
6 скл. Мечанов-ск.1 графика -Бисер.-гр.2   рисуване-Димитров - сал.
0 скл. Мечанов-ск.1 графика -Бисер.-гр.2   Илюстрация -Налб. -кк
1 скл. Мечанов-ск.1 графика -Бисер.-гр.2   Илюстрация -Налб. -кк
2       Илюстрация -Налб. -кк
3        
4        
5        
6        
  12a   12б  
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
  понеделник понеделник
1        
2 скл. Генов-ск.2 графика Обр.-гр.2 Рисуване-Куцев-к.6 графика - Андр. ат.1
3 скл. Генов-ск.2 графика Обр.-гр.2 Рисуване-Куцев-к.6 графика - Андр. ат.1
4 скл. Генов-ск.2 графика Обр.-гр.2 Рисуване-Куцев-к.6 графика - Андр. ат.1
5 графика - Андр. гр.1 живопис Яран.- к.5 Рисуване-Куцев-к.6 Рисуване-Христ.- к.8
6 графика - Андр. гр.1 живопис Яран.- к.5 к. граф.-Мал.-кк Рисуване-Христ.- к.8
0 графика - Андр. гр.1 живопис Яран.- к.5 к. граф.-Мал.-кк Рисуване-Христ.- к.8
1 к. граф.-Мал.-кк     Рисуване-Христ.- к.8
2 к. граф.-Мал.-кк      
3        
4        
5     . .
6        
  12a   12б  
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
  вторник вторник
1 БЕЛ Ташева-ВЗ    
2 БЕЛ Ташева-ВЗ живопис -Павл.- к.7  
3 живопис-Ташев - к.6 скл-Илиев - ск.1 живопис -Павл.- к.7 к. граф.-Мал.-кк
4 живопис-Ташев - к.6 скл-Илиев - ск.1 живопис -Павл.- к.7 к. граф.-Мал.-кк
5 живопис-Ташев - к.6 скл-Илиев - ск.1 История на изк. Боянова-ВЗ
6 живопис-Ташев - к.6 скл-Илиев - ск.1 История на изк. Боянова-ВЗ
0 рисуване - Георг.-к.7 рисуване- Върб.-к.2 Рисуване-Куцев-к.6 Рисуване-Христ.- ат.8
1 рисуване - Георг.-к.7 рисуване- Върб.-к.2 Рисуване-Куцев-к.6 Рисуване-Христ.- ат.8
2 рисуване - Георг.-к.7 рисуване- Върб.-к.2 Рисуване-Куцев-к.6 Рисуване-Христ.- ат.8
3 рисуване - Георг.-к.7 рисуване- Върб.-к.2 Рисуване-Куцев-к.6 Рисуване-Христ.- ат.8
4        
5        
6        
  12a   12б  
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
  сряда сряда
1     БЕЛ Ташева-ВЗ
2 живопис-Ташев - к.6 скл-Илиев - ск.1 БЕЛ Ташева-ВЗ
3 живопис-Ташев - к.6 скл-Илиев - ск.1 Свят и личност - Пълева- к.5
4 живопис-Ташев - к.6 скл-Илиев - ск.1 Свят и личност - Пълева- к.5
5 живопис-Ташев - к.6 скл-Илиев - ск.1 графика - Андр. гр.1 Илюстрация -Налб. -кк
6 ФВС-Костова-сал.  графика - Андр. гр.1 Илюстрация -Налб. -кк
0 ФВС-Костова-сал.  графика - Андр. гр.1 Илюстрация -Налб. -кк
1 Свят и личност - Пълева- к.5 графика - Андр. гр.1 Илюстрация -Налб. -кк
2 Свят и личност - Пълева- к.5 ФВС-Костова-сал. 
3     ФВС-Костова-сал. 
4        
5        
6        
  12a   12б  
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
  четвъртък четвъртък
1 БЕЛ -Ташева-ВЗ     
2 БЕЛ -Ташева-ВЗ     
3 История на изк. Боянова - салон БЕЛ -Ташева-ВЗ 
4 История на изк. Боянова - салон БЕЛ -Ташева-ВЗ 
5   КГМал.-кк скл. Генов-ск.2 живопис-Стоев -к.5
6   КГМал.-кк скл. Генов-ск.2 живопис-Стоев -к.5
0     скл. Генов-ск.2 живопис-Стоев -к.5
1        
2        
3        
4        
5        
6        
  12a   12б  
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
  петък петък
1        
2 История на изк. Боянова - к.7 графика - Андр. гр.1 Илюстрация -Налб. -кк
3 История на изк. Боянова - к.7 графика - Андр. гр.1 Илюстрация -Налб. -кк
4 ЧПП - анг. ез. - Д. Христова-к.8 графика - Андр. гр.1 Илюстрация -Налб. -кк
5 ЧПП - анг. ез. - Д. Христова-к.8 графика - Андр. гр.1 Илюстрация -Налб. -кк
6 рисуване - Георг.-к.7 рисуване- Върб.-к.2 ЧПП - анг. ез. - Д. Христова-к.9
0 рисуване - Георг.-к.7 рисуване- Върб.-к.2 ЧПП - анг. ез. - Д. Христова-к.9
1 рисуване - Георг.-к.7 рисуване- Върб.-к.2 История на изк. Боянова - ВЗ
2 рисуване - Георг.-к.7 рисуване- Върб.-к.2 История на изк. Боянова - ВЗ
3        
4        
5        
6        
Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Галерия Дебют

ГАЛЕРИЯ ДЕБЮТ

Детска школа

ДЕТСКА ШКОЛА

<  December 2017  >
MTWTFSS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
София, България