седмично разписание

II СРОК 2017 Г.

  понеделник   понеделник
 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 БЕЛ-Ташева-вз. математика-каб
2 БЕЛ-Ташева-вз. математика-каб
3 математика-каб р-Димитр.-3 ж-Яран.-4
4 математика-каб р-Димитр.-3 ж-Яран.-4
5 физика-Гюзелева-8 р-Димитр.-3 ж-Яран.-4
6 физика-Гюзелева-8 р-Димитр.-3 ж-Яран.-4
0     химия-Гюзелева-4
1     Из.изк.-Яран-5
2     Из.изк.-Яран 5
3        
4        
5        
6        
  вторник  вторник
  8a
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 ит-никол.   АЕ-Христова-вз.
2 Из.Изк.-Мечанов-7 АЕ-Христова-вз.
3 Из.Изк.-Мечанов-7 ит-никол. рис-Върб.-п
4 рис-Пил7 рис-Дим.4 скл-Меч.-А1 рис-Върб.-п
5 рис-Пил7 рис-Дим.4 скл-Меч.-А1 рис-Върб.-п
6 рис-Пил7 рис-Дим.4 скл-Меч.-А1 рис-Върб.-п
0 рис-Пил7 рис-Дим.4   ит-никол.
1   ит-никол.    
2        
3        
4        
5        
6        
  сряда сряда
  8a
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     Физика-Гюзелева-5
2     Физика-Гюзелева-5
3 скл-Генов скл-Меч.-А1 БЕЛ-Петров-каб.
4 скл-Генов скл-Меч.-А1 БЕЛ-Петров-каб.
5 скл-Генов скл-Меч.-А1 ФВС-Костова
6 АЕ-Христова-2 ФВС-Костова
0 АЕ-Христова-2 математика-6
1 химия-Гюзелева-вз. математика-6
2 ФВС-Костова    
3 ФВС-Костова    
4        
5        
6        
  четвъртък
четвъртък 
  8a
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 БЕЛ-Ташева-ВЗ биол.-Сераф.-каб.
2 БЕЛ-Ташева-ВЗ биол.-Сераф.-каб.
3 БЕЛ-Ташева-ВЗ БЕЛ-Петров-каб.
4 АЕ-Христова-7 БЕЛ-Петров-каб.
5 ж-Яранов.-3 Ж-Текова-5 АЕ-Христова-7
6 ж-Яранов.-3 Ж-Текова-5 муз.-Станчев-гал.
0 ж-Яранов.-3 Ж-Текова-5 геор.-Прод-вз.
1 ж-Яранов.-3 Ж-Текова-5    
2 муз.-Станчев-гал.    
3        
4        
5        
6        
  петък петък  
  8a
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 ист.-Прод-каб.    
2 математика-каб геогр..-Прод-сал.
3 математика-каб геогр..-Прод-сал.
4 персп.-Пилюшка-сал. БЕЛ-Петров-каб.
5 биол.-Сераф.-3 персп.-Пилюшка-сал.
6 биол.-Сераф.-3 ж-Тек.-6 скл-Меч.
0 геогр..-Прод.-8 ж-Тек.-6 скл-Меч.
1 геогр..-Прод.-8 ж-Тек.-6 скл-Меч.
2     ж-Тек.-6  
3        
4        
5        
6        
  понеделник  понеделник 
 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2        
3     БЕЛ-Ташева-ВЗ
4     БЕЛ-Ташева-ВЗ
5     математика-7
6 БЕЛ-Ташева-2 математика-7
0 БЕЛ-Ташева-2 ФВС-Костова
1 р-Димитр.4 ит-никол. ФВС-Костова
2 р-Димитр.4 гр-Андр. физика--Гюзел.-8
3 р-Димитр.4 гр-Андр. физика--Гюзел.-8
4 р-Димитр.4 гр-Андр.   ит-никол.к
5 физика-Гюзелева-каб.    
6 физика-Гюзелева-каб.    
  вторник   вторник 
 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     Из.изк.-Димитров-6
2 ит-никол.   Из.изк.-Димитров-6
3 ФВС-Костова рис-Христ.-8 рисТеков.-9
4 ФВС-Костова рис-Христ.-8 рисТеков.-9
5 история-Райкова-ВЗ  рис-Христ.-8 рисТеков.-9
6 история-Райкова-ВЗ  рис-Христ.-8 рисТеков.-9
0 география-Прод.-6 АЕ-Христова-3
1 география-Прод.-6 АЕ-Христова-3
2   Ташев-4 пл.анат.-Христова-вз.
3   Ташев-4    
4   Ташев-4    
5        
6        
  сряда   сряда
 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 биол.-Сераф.-7 ит-никол.  
3 биол.-Сераф.-7 химия-Гюзелева-4
4 Математика-7 химия-Гюзелева-4
5 Математика-7 ФЕ-Серафим.-5
6 псих.-Пълева-5 скл-Генов-А2 скл-Меч.-А1
0 ФЕ-Серафим.-3  скл-Генов-А2 скл-Меч.-А1
1 ФЕ-Серафим.-3  скл-Генов-А2 скл-Меч.-А1
2     псих.-Пълева-ВЗ
3      
4        
5        
6        
  четвъртък  четвъртък
 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1      
2      
3 пласт.ан.-Хр-7 история-Прод.-4
4 Химия-Гюзелева-9 история-Прод.-4
5 Химия-Гюзелева-9 БЕЛ-Ташева-ВЗ
6 АЕ-Христова-7 биол.-Серафим.-каб.
0 АЕ-Христова-7 биол.-Серафим.-1
1 муз.-Станчев-гал. ФЕ-Серафим.-каб.
2 ж-Яран.-6 скл-Геор. геогр-Прод-4
3 ж-Яран.-6 скл-Геор. муз.-Станчев-гал.
4 ж-Яран.-6 скл-Геор.    
5        
6        
  петък петък
 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2       гр. Обр.
3 Из.изк.-Ерика Б.-3   гр. Обр.
4 Из.изк.-Ерика Б.-3   гр. Обр.
5 БЕЛ-Ташева-каб. геор.-Прод.-4
6 гр.-Бисер р-Гогова-5 гр.-Малакч. ж-Стоев-4
0 гр.-Бисер р-Гогова-6 гр.-Малакч. ж-Стоев-4
1 гр.-Бисер р-Гогова-7 гр.-Малакч. ж-Стоев-4
2 скл-Меч.-А1 р-Гогова-8 ж-Стоев-2  
3 скл-Меч.-А1   ж-Стоев-2  
4 скл-Меч.-А1   ж-Стоев-2  
5        
6        
  понеделник понеделник  
  10а 10б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2        
3       ил-Гогова-1
4       ил-Гогова-1
5 ит-никол.вз.   гр-Бисер. ил-Гогова-1
6 АЕ-Христова-5 гр-Бисер. ит-никол.вз.
0 АЕ-Христова-5 гр-Бисер. ит-никол.вз.
1 р-Пилюшка-2   математика-каб.
2 р-Пилюшка-2 скл-Генов-А2 математика-каб.
3 р-Пилюшка-2 скл-Генов-А2 ФВС-Костова
4 р-Пилюшка-2 скл-Генов-А2 ФВС-Костова
5 ФВС-Костова ит-никол.  
6 ФВС-Костова    
  вторник вторник 
  10а 10б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1      
2     пласт.ан.-Хр-2
3 ист.-Прод-3 АЕ-Христова-каб
4 ист.-Прод-3 АЕ-Христова-каб
5 ит-никол. р-Фотева-5 история-Прод.-3
6 ит-никол. р-Фотева-5 история-Прод.-3
0 скл-Меч.-А1 р-Фотева-5 р-Текова-8 ил-Гогова-1
1 скл-Меч.-А1 р-Фотева-5 р-Текова-8 ил-Гогова-1
2 скл-Меч.-А1 ит-никол. р-Текова-8 ил-Гогова-1
3 пласт.ан.-Хр-2 р-Текова-8  
4   ит-никол.    
5   ит-никол.    
6        
  сряда   сряда
  10а 10б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 гр. Обр.     ит-никол.
2 гр. Обр.     Рис-Димитр.6
3 гр. Обр. ит-никол.   Рис-Димитр.6
4 етика-Пълева-3   Рис-Димитр.6
5 етика-Пълева-3   Рис-Димитр.6
6 физика-Гюзелева-8 биол.-Сераф.-3 
0 химия-Гюзелева-8 етика-Пълева-5
1   гр.-Бисер. етика-Пълева-5
2   гр.-Бисер. ит-никол.  
3   гр.-Бисер. ит-никол.  
4     гр-Бисер.  
5   гр-Бисер.  
6   гр-Бисер.  
  четвъртък   четвъртък
  10а 10б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2     ж-Яран.-6  
3 ФЕ-Серафим.-3 ж-Яран.-6  
4 ФЕ-Серафим.-3 ж-Яран.-6  
5 биол.-Сераф.-3 БЕЛ-Петров-вз.
6 геогр.-Прод-8 БЕЛ-Петров-вз.
0 БЕЛ-Петров-каб. Физика-Гюзелева-9
1 БЕЛ-Петров-каб. Химия-Гюзелева-9
2 ж-Ташев-5 ж-Стоев-7   ж- Христ.2
3 ж-Ташев-5 ж-Стоев-7   ж- Христ.2
4 ж-Ташев-5 ж-Стоев-7   ж- Христ.2
5        
6        
  петък   петък
  10а 10б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1      
2 БЕЛ-Петров-вз.    
3 ж-Ташев-5 ж-Стоев-7 скл-Меч.-А1  
4 ж-Ташев-5 ж-Стоев-7 скл-Меч.-А1  
5 ж-Ташев-5 ж-Стоев-7 скл-Меч.-А1  
6 математика-7 геогр.-Прод-8
0 математика-7 ФЕ-Серафим.-3
1     ФЕ-Серафим.-3
2     БЕЛ-Петров-4
3       гр. Обр.
4       гр. Обр.
5       гр. Обр.
6        
  понеделник  понеделник
  11а 11б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2     р-Върб -2  
3     р-Върб.-2  
4     р-Върб.-2  
5 история-Райкова-каб. р-Върб.-2  
6 история-Райкова-каб. гр-Андр. ил-Гогова-1
0 Георгиев-7 Върб.-6 гр-Андр. ил-Гогова-1
1 Георгиев-7 Върб.-6 гр-Андр. ил-Гогова-1
2 Георгиев-7 Върб.-6 ЧПП-Христова-ВЗ
3 Георгиев-7 Върб.-6 ЧПП-Христова-ВЗ
4 ЧПП-Христова-ВЗ философия-Пълева-3
5 ЧПП-Христова-ВЗ    
6        
  вторник  вторник
  11а 11б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2        
3     БЕЛ-Ташева-ВЗ
4   гр. Обр. БЕЛ-Ташева-ВЗ
5   гр. Обр. ФВС-Костова
6   гр. Обр. ФВС-Костова
0 БЕЛ-Ташева-каб. скл-Илиев ж-Стоев-2
1 р-Георгиев-7 р-Върб.-6 скл-Илиев ж-Стоев-2
2 р-Георгиев-7 р-Върб.-6 скл-Илиев ж-Стоев-2
3 р-Георгиев-7 р-Върб.-6 ИИ-Боянова_ВЗ
4 р-Георгиев-7 р-Върб.-6 ИИ-Боянова_ВЗ
5 ии-Боянова-ВЗ    
6 ии-Боянова-ВЗ    
  сряда   сряда 
  11а 11б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 философия-Пълева-3  р-Върб.2  
3 ФВС-Костова р-Върб.-2  
4 ФВС-Костова р-Върб.-2  
5 гр. Обр.   р-Върб.-2 р-Христ.-4
6 гр. Обр. Ж-Яранов-7 гр-Андр. р-Христ.-4
0 гр. Обр. Ж-Яранов-7 гр-Андр. р-Христ.-4
1 скл-Генов-А2 Ж-Яранов-7 гр-Андр. р-Христ.-4
2 скл-Генов-А2     гр-Андр.
3 скл-Генов-А2     гр-Андр.
4       гр-Андр.
5        
6        
  четвъртък   четвъртък 
  11а 11б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2       КОМП. ГР.
3     ж-Ташев-2 КОМП. ГР.
4 КОМП. ГР.   ж-Ташев-2 р-Христ.-4
5 КОМП. ГР.   ж-Ташев-2 р-Христ.-4
6 ж-Ташев-2 скл-Илиев КОМП. ГР. р-Христ.-4
0 ж-Ташев-2 скл-Илиев КОМП. ГР. р-Христ.-4
1 ж-Ташев-2 скл-Илиев история-Райкова-ВЗ
2   КОМП. ГР. история-Райкова-ВЗ
3   КОМП. ГР.    
4        
5        
6        
  петък    петък 
  11а 11б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2       ил.-Гогова-к.
3       ил.-Гогова-к.
4 математика-9   ил.-Гогова-к.
5 математика-9 ИИ-Боянова_ВЗ
6 ж-Ташев-2 скл-Илиев БЕЛ-Ташева-ВЗ
0 ж-Ташев-2 скл-Илиев БЕЛ-Ташева-ВЗ
1 ж-Ташев-2 скл-Илиев математика-7
2 БЕЛ-Ташева-каб. математика-7
3 БЕЛ-Ташева-каб.    
4 БЕЛ-Ташева-каб.    
5 ии-Боянова-ВЗ    
6        
  понеделник   понеделник  
  12а 12б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     гр-Бисер.  
2   КОМП. ГР. гр-Бисер.  
3 р-Фотева-6 КОМП. ГР. гр-Бисер. Георгиев-сал.
4 р-Фотева-6 скл-Генов-А2 гр-Бисер. Георгиев-сал.
5 р-Фотева-6 скл-Генов-А2 КОМП. ГР. Георгиев-сал.
6 р-Фотева-6 скл-Генов-А2 КОМП. ГР. Георгиев-сал.
0 КОМП. ГР. скл-Генов-А2 Свят и личн.-Пълева-3
1 КОМП. ГР. скл-Генов Свят и личн.-Пълева-3
2 Свят и личн.-Пълева-3   КОМП. ГР.
3 Свят и личн.-Пълева-3   КОМП. ГР.
4        
5        
6        
  вторник вторник  
  12а 12б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2     Ж-Павлова-5 ИЛ-Фотева-1
3 ж-Стоев-6 р-Илиев-2 Ж-Павлова-5 ИЛ-Фотева-1
4 ж-Стоев-6 р-Илиев-2 Ж-Павлова-5 ИЛ-Фотева-1
5 ж-Стоев-6 р-Илиев-2 ИИ-Боянова_ВЗ
6 ж-Стоев-6 р-Илиев-2 ИИ-Боянова_ВЗ
0 ИИ-Боянова_ВЗ ФВС-Костова
1 ИИ-Боянова_ВЗ ФВС-Костова
2        
3        
4        
5        
6        
  сряда сряда  
  12а 12б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 ЧПП-Христова-каб БЕЛ-Петров-вз.
2 ЧПП-Христова-каб БЕЛ-Петров-вз.
3 ГР-Андреев Ж-Яранов-5 ЧПП-Христова-ВЗ
4 ГР-Андреев Ж-Яранов-5 ЧПП-Христова-ВЗ
5 ГР-Андреев Ж-Яранов-5 ии-Боянова-вз.
6 БЕЛ-Петров-кяб. ии-Боянова-вз.
0 ФВС-Костова    
1 ФВС-Костова    
2        
3        
4        
5        
6        
  четвъртък четвъртък  
  12а 12б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 СКЛ-Илиев   р-Пилюш.-сал. гр. Обр.
3 СКЛ-Илиев скл-Генов р-Пилюш.-сал. гр. Обр.
4 СКЛ-Илиев скл-Генов р-Пилюш.-сал. гр. Обр.
5 ж-Стоев-6 скл-Генов р-Пилюш.-сал. р-Георгиев-сал.
6 ж-Стоев-6 ГР-Андреев скл-Генов-А2 р-Георгиев-сал.
0 ж-Стоев-6 ГР-Андреев скл-Генов-А2 р-Георгиев-сал.
1 ж-Стоев-6 ГР-Андреев скл-Генов-А2 р-Георгиев-сал.
2     БЕЛ-Петров-каб.
3     БЕЛ-Петров-каб.
4        
5        
6        
  петък петък  
  12а 12б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 р-Фотева-6 р-Илиев-2 гр.-Бисер  
3 р-Фотева-6 р-Илиев-2 гр.-Бисер ж-Текова-4
4 р-Фотева-6 р-Илиев-2 гр.-Бисер ж-Текова-4
5 р-Фотева-6 р-Илиев-2 гр.-Бисер ж-Текова-4
6 БЕЛ-Петров-каб. р-Пилюш.-сал. ИЛ-Фотева-КК
0 БЕЛ-Петров-каб. р-Пилюш.-сал. ИЛ-Фотева-КК
1 БЕЛ-Петров-каб. р-Пилюш.-сал. ИЛ-Фотева-КК
2 ИИ-Боянова-ВЗ р-Пилюш.-сал. ИЛ-Фотева-КК
3 ИИ-Боянова-ВЗ   ИЛ-Фотева-КК
4        
5        
6        
Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Галерия Дебют

ГАЛЕРИЯ ДЕБЮТ

Детска школа

ДЕТСКА ШКОЛА

<  August 2017  >
MTWTFSS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
София, България