Седмично разписание

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА II УЧЕБЕН СРОК НА 2020/21 уч. година

  понеделник  понеделник 
  8а  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2    
3    
4   ФВС Костова 
5    ФВС Костова   
6 жив -Яранов -2 скл-Генов БЕЛ Йорданов-салон 
0 жив -Яранов -2 скл-Генов БЕЛ Йорданов-салон 
1 жив -Яранов -2 скл-Генов биология -салон 
2   граф. Малакчиева.- гр2 жив -Яранов-сал жив -Ташев -2
3 ФВС Костова   жив -Яранов-сал жив -Ташев -2
4  ФВС Костова  жив -Яранов-сал жив -Ташев -2
5      
6        
  вторник  вторник 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1   комп.Ал. Дим. 2 мат. Иванова - 0 
2   комп.Ал. Дим. 2 мат. Иванова -0 
3 рис.Ал. Дим-2  рис.Желев.-5 ист.Костова-салон
4 рис.Ал. Дим-2  рис.Желев.-5 ист.Костова-салон
5 рис.Ал. Дим-2  рис.Желев.-5 ГР- Мише гр. Малакчиева- Гр1
6 рис.Ал. Дим-2  рис.Желев.-5 химия Гюзелева-сал
0 геогр. Костова-салон   скл-Генов
1 химия Гюзелева-сал   скл-Генов
2 Пилюшка- перспектива-сал    скл-Генов
3 Пилюшка- перспектива-сал     
4        
5        
6        
  сряда  сряда 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     АЕ Д. Христова-ВЗ 
2 ИТ Дим. Кк   АЕ Д. Христова-ВЗ 
3 философия Пълева-салон  физика Гюзелева-ВЗ
4 БЕЛ Зл.Петров-салон  геогр. Костова-ВЗ
5 БЕЛ Зл.Петров-салон  физика Гюзелева-ВЗ
6 ист.Костова-салон рис.Върб.-2 ИТ Дим. ВЗ
0 ист.Костова-салон рис.Върб.-2  
1 АЕ Д. Христова-салон  рис.Върб.-2  
2 АЕ Д. Христова-салон  рис.Върб.-2  
3        
4        
5        
6        
  четвъртък  четвъртък 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 мат. Иванова -0    рис.Желев -2
3 мат. Иванова -0  скл-Мечанов рис.Желев -2
4 БЕЛ Зл.Петров -салон скл-Мечанов рис.Желев -2
5 БЕЛ Зл.Петров -салон скл-Мечанов рис.Желев -2
6 предпр. Димитрова - ВЗ комп -Яранов -5 комп. Стоев-2
0 биология -салон комп -Яранов -5 комп. Стоев-2
1 комп. Стоев-2 жив -Ташев -6 философия Пълева-салон 
2 комп. Стоев-2 жив -Ташев -6  Пилюшка- перспектива-сал 
3   жив -Ташев -6 Пилюшка- перспектива-сал  
4        
5        
6        
  петък  петък 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 мат. Иванова -0 БЕЛ Йорданов-ВЗ 
2 физика Гюзелева -салон БЕЛ Йорданов-ВЗ 
3 физика Гюзелева -салон АЕ Д. Христова -ВЗ
4 ГР- Мише ИТ Дим. - КК АЕ Д. Христова -ВЗ
5 АЕ Д. Христова -салон  мат. Иванова -0
6 АЕ Д. Христова -салон  предпр. Димитрова-ВЗ
0 скл-Илиев   ИТ Дим. КК  
1 скл-Илиев      
2 скл-Илиев      
3        
4        
5        
6        
  понеделник  понеделник 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 жив -Яранов-5    ФВС Костова 
3 жив -Яранов-5 скл-Генов  ФВС Костова 
4 жив -Яранов-5 скл-Генов ист.Костова-салон
5 жив -Яранов-5 скл-Генов ист.Костова-салон
6 Френски език-салон   рис. Желев.-4 рис. - Дим.-3 
0 биология -салон  рис. Желев.-4 рис. - Дим.-3 
1 БЕЛ Йорданов-салон  рис. Желев.-4 рис. - Дим.-3 
2 БЕЛ Йорданов-салон  рис. Желев.-4 рис. - Дим.-3 
3 Френски език-салон БЕЛ Йорданов-вз
4      
5      
6      
  вторник  вторник 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2        
3     ГР- Мише  
4 мат. Иванова -0 ГР- Мише  
5 ист.Костова-салон АЕ Д. Христова-2
6 ист.Костова-салон АЕ Д. Христова -2
0 АЕ Д. Христова-салон жив - Стоев -5 жив -Яранов-3
1 АЕ Д. Христова-салон жив - Стоев -5 жив -Яранов-3
2 ФВС Костова  жив - Стоев -5 жив -Яранов-3
3 ФВС Костова  жив - Стоев -5 жив -Яранов-3
4        
5        
6        
  сряда  сряда 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1   ИТ Дим. кк    
2 химия Гюзелева-салон философия Пълева-ВЗ 
3 геогр. Костова-салон БЕЛ Йорданов-ВЗ 
4 физика Гюзелева-салон БЕЛ Йорданов-ВЗ 
5 философия Пълева-салон геогр. Костова-ВЗ
6   ГР-Андреев пл.анат. Христова-сал.
0   ГР-Андреев пл.анат. Христова-сал.
1        
2        
3        
4        
5        
6        
  четвъртък  четвъртък 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 иконом Димитрова-ВЗ   ГР-Андреев
2 рис-Илиев - 2 жив -Ташев -5 ИТ Дим. кк ГР-Андреев
3 рис-Илиев - 2 жив -Ташев -5 иконом Димитрова-ВЗ
4 рис-Илиев - 2 жив -Ташев -5 Френски език-салон
5 рис-Илиев - 2 жив -Ташев -5 Френски език-салон
6 ГР-Обретенова   рис.Желев. -5 мат. Иванова -0
0 ГР-Обретенова   рис.Желев. -5 мат. Иванова -0
1    рис.Желев. -5 биология-салон
2    рис.Желев. -5    
3        
4        
5        
6        
  петък  петък 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     физика Гюзелева -ВЗ
2 ИТ Дим. КК   мат. Иванова -0
3 БЕЛ Йорданов -салон   ИТ Дим. Кк
4 пл.анат. Христова -салон химия Гюзелева -ВЗ
5 пл.анат. Христова -салон скл. Георгиев скл-Мечанов
6 мат. Иванова -0 скл. Георгиев скл-Мечанов
0 мат. Иванова -0 скл. Георгиев скл-Мечанов
1 скл. Георгиев      
2 скл. Георгиев      
3 скл. Георгиев      
4        
5        
6        
  понеделник  понеделник 
  10а  10б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 жив - Стоев-7 жив -Ташев -6   скл-Мечанов
3 жив - Стоев-7 жив -Ташев -6   скл-Мечанов
4 жив - Стоев-7 жив -Ташев -6 Френски език-салон 
5 ист.Райкова-вз Френски език-салон
6 ист.Райкова-вз ист.Костова-салон
0 Френски език-вз ист.Костова-салон
1 Френски език-вз геогр. Костова-салон
2   скл-Генов геогр. Костова-салон
3   скл-Генов биология-салон
4     биология-салон
5        
6        
  вторник  вторник 
  10а  10б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     ист.Костова-4
2 рисув.-Куцев-7 рис.Върб.-6 рис. - Дим.-4 рис.-Обр.-5 
3 рисув.-Куцев-7 рис.Върб.-6 рис. - Дим.-4 рис.-Обр.-5 
4 рисув.-Куцев-7 рис.Върб.-6 рис. - Дим.-4 рис.-Обр.-5 
5 рисув.-Куцев-7 рис.Върб.-6 рис. - Дим.-4 рис.-Обр.-5 
6 ГР- Мише ГР-Обретенова  БЕЛ Зл.Петров салон
0 ГР- Мише ГР-Обретенова  физика Гюзелева-салон
1 геогр. Костова-салон    
2 геогр. Костова-салон    
3        
4        
5        
6        
  сряда  сряда 
  10а  10б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 геогр. Костова-салон    
2 БЕЛ Зл.Петров-салон    
3 БЕЛ Зл.Петров-салон ИТ Дим. Кк  
4 АЕ Д. Христова-салон  мат. Иванова-0
5 АЕ Д. Христова-салон  мат. Иванова-0 
6 физика Гюзелева-салон  философия Пълева-ВЗ
0 физика Гюзелева-салон  философия Пълева-ВЗ 
1   геогр.Костова-ВЗ
2     физика Гюзелева-ВЗ
3     химия Гюзелева-ВЗ
4        
5        
6        
  четвъртък  четвъртък 
  10а  10б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     скл-Мечанов  
2     скл-Мечанов  
3     жив -Яранов -6  
4     жив -Яранов -6  
5     жив -Яранов -6 ИТ Дим. ВЗ
6     БЕЛ Зл.Петров -салон
0 ИТ Дим. Кк   БЕЛ Зл.Петров -салон
1 ист.Райкова -салон   ГР-Обретенова 
2 биология-салон   ГР-Обретенова 
3 биология-салон     
4 БЕЛ Зл.Петров -салон    
5 философия Пълева-салон     
6 философия Пълева-салон     
  петък  петък 
  10а  10б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 скл-Мечанов      
2 скл-Мечанов      
3 мат. Иванова-0    
4 мат. Иванова-0   жив -Ташев -6
5 химия Гюзелева -салон ГР- Мише жив -Ташев -6
6 химия Гюзелева -салон ГР- Мише жив -Ташев -6
0 ФВС Костова химия Гюзелева -салон
1   ИТ Дим. Кк АЕ Д. Христова-салон
2     АЕ Д. Христова-салон
3     ФВС Костова
4        
5        
6      
  понеделник  понеделник 
  11а  11б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1       ил-Ал. Дим.1
2       ил-Ал. Дим.1
3   к.гр. Малакч. КК   ил-Ал. Дим.1
4   к.гр. Малакч. КК   ил-Ал. Дим.1
5 жив - Стоев-7 ат жив -Ташев -6 ГР- Мише к.гр. Малакч. КК
6 жив - Стоев-7 ат жив -Ташев -6 ГР- Мише к.гр. Малакч. КК
0 жив - Стоев-7 ат жив -Ташев -6 ГР- Мише  
1 ФВС Костова жив - Стоев-7  
2 ФВС Костова жив - Стоев-7  
3     жив - Стоев-7  
4        
5        
6        
  вторник  вторник 
  11а  11б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2        
3 ЧПП/АЕ Д. Христова-салон рис. Христ.-8 ат рис. Георгиев -2ат
4 ЧПП/АЕ Д. Христова-салон  рис. Христ.-8 ат рис. Георгиев -2ат
5 мат. Иванова -0  рис. Христ.-8 ат  рис. Георгиев -2ат
6 мат. Иванова -0  Ист. изк. Боянова-ВЗ
0 рис.Върб.-2  рис. Христова-8 ФВС Костова 
1 рис.Върб.-2  рис. Христова-8 ФВС Костова 
2 рис.Върб.-2  рис. Христова-8    
3        
4        
5        
6        
  сряда  сряда 
  11а  11б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     БЕЛ Йорданов-ВЗ 
2     БЕЛ Йорданов-ВЗ 
3     рис. Христ.-8 ат рис. Георгиев -2ат
4 Пълева- Гражданско обр.-ВЗ  рис. Христ.-8 ат рис. Георгиев -2ат
5 БЕЛ Йорданов-ВЗ рис. Христ.-8 ат рис. Георгиев -2ат
6 к.гр. Малакч. КК скл-Илиев ЧПП/АЕ Д. Христова-2
0 к.гр. Малакч. КК скл-Илиев ЧПП/АЕ Д. Христова-2
1 ГР-Обретенова  скл-Илиев к.гр. Малакч. КК ГР-Андреев
2 ГР-Обретенова  скл-Илиев к.гр. Малакч. КК ГР-Андреев
3 ГР-Обретенова      ГР-Андреев
4        
5        
6        
  четвъртък  четвъртък 
  11а  11б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 жив - Стоев-7 ат      
3 жив - Стоев-7 ат ГР-Андреев скл-Генов ил-Ал. Дим.КК
4 жив - Стоев-7 ат ГР-Андреев скл-Генов ил-Ал. Дим.КК
5 жив - Стоев-7 ат ГР-Андреев скл-Генов ил-Ал. Дим.КК
6 скл-Генов скл-Илиев Френски език-ВЗ
0 скл-Генов скл-Илиев Френски език-ВЗ
1 скл-Генов скл-Илиев мат. Иванова -0 
2 Френски език-ВЗ мат. Иванова -0
3 Френски език-ВЗ Пълева- Гражданско обр.-2 
4        
5        
6        
  петък  петък 
  11а  11б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 Ист. изк. Боянова-ВЗ    
2 Ист. изк. Боянова-ВЗ    
3 Ист. изк. Боянова-ВЗ    
4 БЕЛ Йорданов -2 Ист. изк. Боянова-ВЗ
5 БЕЛ Йорданов -2  Ист. изк. Боянова-ВЗ
6 рис.Върбанова -2 рис. Христова -8 БЕЛ Йорданов -ВЗ
0 рис.Върбанова -2 рис. Христова -8 ГР- Мише жив. - Дим. -7
1 рис.Върбанова -2 рис. Христова -8 ГР- Мише жив. - Дим. -7
2     ГР- Мише жив. - Дим. -7
3     ГР- Мише  
4        
5        
6        
  понеделник  понеделник 
  12а  12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1      
2   рис. - Дим. -2 ГР-Андреев ГР- Мише
3   рис. - Дим. -2 ГР-Андреев ГР- Мише
4   рис. - Дим. -2 ГР-Андреев ГР- Мише
5   рис. - Дим. -2 ГР-Андреев ил-Ал. Дим.1+ВЗ
6   ГР-Андреев скл-Мечанов ил-Ал. Дим.1+ВЗ
0 к.гр. Малакч. КК ГР-Андреев скл-Мечанов ил-Ал. Дим.1+ВЗ
1 к.гр. Малакч. КК ГР-Андреев скл-Мечанов ил-Ал. Дим.1+ВЗ
2 скл-Мечанов      
3 скл-Мечанов      
4 скл-Мечанов      
5        
6        
  вторник  вторник 
  12а  12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     ЧПП/АЕ Д. Христова-8 
2   ЧПП/АЕ Д. Христова-8 
3   к.гр. Малакч. КК жив -Яранов -7 ат
4 Ист. изк. Боянова-ВЗ к.гр. Малакч. КК жив -Яранов -7 ат
5 Ист. изк. Боянова-ВЗ  жив - Павлова - 6 ат жив -Яранов -7 ат
6 жив.-Куцев -7 ат скл. Георгиев жив - Павлова - 6 ат к.гр. Малакч. КК
0 жив.-Куцев -7 ат скл. Георгиев жив - Павлова - 6 ат к.гр. Малакч. КК
1 жив.-Куцев -7 ат скл. Георгиев БЕЛ Зл.Петров-8
2 жив.-Куцев -7 ат скл. Георгиев БЕЛ Зл.Петров-8
3 БЕЛ Зл.Петров-8    
4 БЕЛ Зл.Петров-8    
5 ФВС Костова    
6 ФВС Костова    
  сряда  сряда 
  12а  12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 рис-Илиев-7   рисув.-Куцев -8 рис.Върб. - 6
3 рис-Илиев-7   рисув.-Куцев -8 рис.Върб. - 6
4 рис-Илиев-7 к.гр. Малакч. КК рисув.-Куцев -8 рис.Върб. - 6
5 рис-Илиев-7 к.гр. Малакч. КК рисув.-Куцев -8 рис.Върб. - 6
6 жив.-Куцев -7 ат скл. Георгиев БЕЛ Зл.Петров-0
0 жив.-Куцев -7 ат скл. Георгиев БЕЛ Зл.Петров-0
1 жив.-Куцев -7 ат скл. Георгиев св.и лич. Пълева-вз
2 жив.-Куцев -7 ат скл. Георгиев св.и лич. Пълева-вз
3 св.и лич. Пълева-вз    
4 св.и лич. Пълева-вз    
5        
6        
  четвъртък  четвъртък 
  12а  12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2        
3 ГР-Обретенова       
4 ГР-Обретенова    Ист. изк. Боянова -ВЗ
5 ГР-Обретенова    Ист. изк. Боянова -ВЗ
6 Ист. изк. Боянова -ВЗ ГР-Андреев ил-Ал. Дим.КК
0 Ист. изк. Боянова -ВЗ ГР-Андреев ил-Ал. Дим.КК
1 БЕЛ Зл.Петров-ВЗ ГР-Андреев ил-Ал. Дим.КК
2 БЕЛ Зл.Петров-ВЗ ГР-Андреев ил-Ал. Дим.КК
3        
4        
5        
6        
  петък  петък 
  12а  12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 ЧПП/АЕ Д. Христова -2    
2 ЧПП/АЕ Д. Христова -2 рисув.-Куцев -8 рис.Върб. - 6
3 рис-Илиев-7 рис. - Дим. -2 рисув.-Куцев -8 рис.Върб. - 6
4 рис-Илиев-7 рис. - Дим. -2 рисув.-Куцев -8 рис.Върб. - 6
5 рис-Илиев-7 рис. - Дим. -2 рисув.-Куцев -8 рис.Върб. - 6
6 рис-Илиев-7 рис. - Дим. -2 Ист. изк. Боянова-ВЗ
0   жив -Ташев -6 Ист. изк. Боянова-ВЗ
1   жив -Ташев -6 ФВС Костова
2   жив -Ташев -6 ФВС Костова
3        
4        
5        
6        
Антикорупция

АНТИКОРУПЦИЯ

Галерия Дебют

ГАЛЕРИЯ ДЕБЮТ

Детска школа

ДЕТСКА ШКОЛА

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

<  April 2021  >
MTWTFSS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
София, България