седмично разписание

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА 8 - МИ КЛАС ЗА ПЕРИОДА ОТ 17.09. 2019 г. до 20.09. 2019 г.

 

  вторник  вторник 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 химия Гюзелева 0 ЗБУТ Димитрова вз
2 мат. Иванова ВЗ физика Гюзелева 0 к
3 ЗБУТ Димитрова вз мат. Иванова 0 к
4 физика Гюзелева ВЗ мат. Иванова 0 к
5 ИТ Димитрова вз скл-Генов химия Гюзелева 0
6 скл. Георгиев скл-Генов БЕЛ Ташева 0
0 скл. Георгиев скл-Генов БЕЛ Ташева 0
1 скл. Георгиев ИТ Димитрова вз  
2    
  сряда  сряда 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1   БЕЛ Ташева 0 
2 философия Пълева вз БЕЛ Ташева 0 
3 рис.Георгиев 4 ат рис.Върбанова 5 ат философия Пълева вз
4 рис.Георгиев 4 ат рис.Върбанова 5 ат рис-Налбантова 2 ат ИТ Димитрова вз
5 рис.Георгиев 4 ат рис.Върбанова 5 ат рис-Налбантова 2 ат жив -Христова- 6 ат
6 рис.Георгиев 4 ат рис.Върбанова 5 ат рис-Налбантова 2 ат жив -Христова- 6 ат
0 предпр. Димитрова вз  рис-Налбантова 2 ат жив -Христова- 6 ат
1 БЕЛ Зл.Петров 0 предпр. Димитрова вз
2 БЕЛ Зл.Петров 0 ИТ Димитрова вз  
  четвъртък  четвъртък 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 мат. Иванова 0 к АЕ Д. Христова 8 ВЗ
2 мат. Иванова 0 к АЕ Д. Христова 8 ВЗ
3 АЕ Д. Христова 8 ВЗ мат. Иванова 0 к
4 жив -Стоев - 6 ат жив -Христова- 2  ФВС Костова
5 жив -Стоев - 6 ат жив -Христова- 2  ФВС Костова
6 жив -Стоев - 6 ат жив -Христова- 2  геогр. Костова - ВЗ
0 геогр. Костова - ВЗ персп. Пилюшка - 0
1 персп. Пилюшка - 0  
  петък  петък 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 Англ. език - Д. Христова -ВЗ история- Костова-0
2 Англ. език - Д. Христова -ВЗ история- Костова-0
3 история- Костова-0 Англ. език - Д. Христова -ВЗ
4 история- Костова-0 жив - Стоев 2 ат рис-Налбантова 4 ат
5 БЕЛ Зл.Петров - 0 жив - Стоев 2 ат рис-Налбантова 4 ат
6 БЕЛ Зл.Петров - 0 жив - Стоев 2 ат рис-Налбантова 4 ат
0 ФВС Костова   рис-Налбантова 4 ат
1 ФВС Костова    

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ  за 23.09. и 24.09. 2019 г. 

  вторник  вторник 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 химия Гюзелева 0 ЗБУТ Димитрова вз
2 мат. Иванова 2 ат физика Гюзелева 0 к
3 ЗБУТ Димитрова вз мат. Иванова 0 к
4 физика Гюзелева 3 ат мат. Иванова 0 к
5 ИТ Димитрова вз скл-Генов БЕЛ Ташева 0
6 скл. Георгиев скл-Генов БЕЛ Ташева 0
0 скл. Георгиев скл-Генов химия Гюзелева 4 ат
1 скл. Георгиев      
2        
3        
4        
5        
6        
  сряда  сряда 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     ИТ Димитрова вз  
2 ГР-Обретенова ИТ Димитрова вз рис-Налбантова 5 ат  
3 БЕЛ Зл.Петров 7 ат рис-Налбантова 5 ат  
4 БЕЛ Зл.Петров 7 ат рис-Налбантова 5 ат  
5 ФВС Костова рис-Налбантова 5 ат ИТ Димитрова вз
6 ФВС Костова предпр. Димитрова вз
0 предпр. Димитрова вз ФВС Костова
1     ФВС Костова
2     философия Пълева вз
3       ГР-Андреев
4        
5        
6        
  вторник  вторник 
     
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 ГР-Мише гр. ат. 1 ИТ Димитрова вз    
3 ГР-Мише гр. ат. 1 графика. Малакч. гр. ат 2 химия Гюзелева 3 ат
4 ИТ Димитрова вз графика. Малакч. гр. ат 2 биология 9 ат
5 биология 9 ат мат. Иванова 3 ат
6 иконом Димитрова 5 ат мат. Иванова 3 ат
0 мат. Иванова 3 ат иконом Димитрова 10 ат
1 АЕ Д. Христова 3 ат жив -Ташев 5 ат ИТ Димитрова вз
2     жив -Ташев 5 ат ГР-Обретенова гр. ат. 2
3     жив -Ташев 5 ат ГР-Обретенова гр. ат. 2
4        
5        
6        
  сряда  сряда 
     
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 пл.анат. Христова 2 ат    
3 пл.анат. Христова 2 ат ИТ Димитрова вз  
4 физика Гюзелева 8 ат пл.анат. Христова 2 ат
5 БЕЛ Зл.Петров 8 ат пл.анат. Христова 2 ат
6 БЕЛ Зл.Петров 8 ат химия Гюзелева 4 ат
0 БЕЛ Зл.Петров 8 ат Френски език 3 ат
1 философия Пълева вз Френски език 3 ат
2     физика Гюзелева 4 ат
3     философия Пълева вз
4        
5        
6        
  вторник  вторник 
  10а  10б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 рис.-Обретенова 8 ат рис. Христова 5 ат    
3 рис.-Обретенова 8 ат рис. Христова 5 ат    
4 рис.-Обретенова 8 ат рис. Христова 5 ат жив - Стоев 4 ат  
5 рис.-Обретенова 8 ат рис. Христова 5 ат жив - Стоев 4 ат  
6 биология 9 ат жив - Стоев 4 ат  
0 ГР-Мише гр. ат 1 жив - Стоев 6 ат биология 9 ат
1 ГР-Мише гр. ат 1 жив - Стоев 6 ат физика Гюзелева 4 ат
2 ГР-Мише гр. ат 1 жив - Стоев 6 ат БЕЛ Ташева 0 к
3     БЕЛ Ташева 0 к
4        
5        
6        
  сряда  сряда 
  10а  10б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     БЕЛ Ташева 0 к
2 БЕЛ Ташева 0 к химия Гюзелева 8 ат
3 философия Пълева 4 ат химия Гюзелева 8 ат
4 философия Пълева 4 ат ФВС Костова
5 Френски език 3 ат физика Гюзелева 4 ат
6 Френски език 3 ат ГР-Обретенова рис. Христова 2 ат
0 физика Гюзелева 4 ат ГР-Обретенова рис. Христова 2 ат
1 физика Гюзелева 4 ат ГР-Обретенова рис. Христова 2 ат
2 ФВС Костова   рис. Христова 2 ат
3        
4        
5        
6        
  вторник  вторник 
  11а  11б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2        
3 ж-Куцев 7 ат      
4 ж-Куцев 7 ат     ГР-Мише
5 ж-Куцев 7 ат   к.гр. Малакч. ГР-Мише
6 ЧПП/АЕ Д. Христова вз к.гр. Малакч. ГР-Мише
0 ЧПП/АЕ Д. Христова вз рисув.-Куцев 8 ат рис.Върбанова 2 ат
1 скл-Генов рис. - Димитров сал рисув.-Куцев 8 ат рис.Върбанова 2 ат
2 скл-Генов рис. - Димитров сал рисув.-Куцев 8 ат рис.Върбанова 2 ат
3 скл-Генов рис. - Димитров сал рисув.-Куцев 8 ат рис.Върбанова 2 ат
4   рис. - Димитров сал ЧПП/АЕ Д. Христова вз
5     ЧПП/АЕ Д. Христова вз
6        
  сряда  сряда 
  11а  11б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 БЕЛ Зл.Петров 4 ат    
2 БЕЛ Зл.Петров 4 ат    
3 ГР-Обретенова гр. ат 2 ГР-Андреев    
4 ГР-Обретенова гр. ат 2 ГР-Андреев   к.гр. Малакч.
5 ГР-Обретенова гр. ат 2 ГР-Андреев   к.гр. Малакч.
6 Ист. изк. Боянова 0 к ГР-Андреев ил-Налбантова 1 ат
0 к.гр. Малакч. скл. Георгиев ГР-Андреев ил-Налбантова 1 ат
1 к.гр. Малакч. скл. Георгиев ГР-Андреев ил-Налбантова 1 ат
2   скл. Георгиев Ист. изк. Боянова 0 к
3     Ист. изк. Боянова 0 к
4     философия Пълева вз
5        
6        
  вторник  вторник 
  12а  12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 к.гр. Малакч.      
2 к.гр. Малакч.   рис. Георгиев 6 ат  
3 рис. - Димитров сал рис.Върбанова сал рис. Георгиев 6 ат жив -Ташев 2
4 рис. - Димитров сал рис.Върбанова сал рис. Георгиев 6 ат жив -Ташев 2
5 рис. - Димитров сал рис.Върбанова сал рис. Георгиев 6 ат жив -Ташев 2
6 рис. - Димитров сал рис.Върбанова сал ГР-Обретенова гр. ат 2 рис. Христова 7 ат
0 БЕЛ Ташева 0 к ГР-Обретенова гр. ат 2 рис. Христова 7 ат
1 БЕЛ Ташева 0 к ГР-Обретенова гр. ат 2 рис. Христова 7 ат
2 ЧПП/АЕ Д. Христова вз   рис. Христова 7 ат
3 ЧПП/АЕ Д. Христова вз    
4        
5        
6        
  сряда  сряда 
  12а  12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     св.и лич. Пълева 6 ат
2     св.и лич. Пълева 6 ат
3 БЕЛ Ташева 0 к рис. Георгиев 6 ат скл-Илиев
4 БЕЛ Ташева 0 к рис. Георгиев 6 ат скл-Илиев
5 св.и лич. Пълева 7 ат рис. Георгиев 6 ат скл-Илиев
6 св.и лич. Пълева 7 ат рис. Георгиев 6 ат скл-Илиев
0 Ист. изк. Боянова 0 к БЕЛ Ташева 5 ат
1 Ист. изк. Боянова 0 к БЕЛ Ташева 5 ат
2   к.гр. Малакч.    
3   к.гр. Малакч.    
4        
5        
6        
Антикорупция

АНТИКОРУПЦИЯ

Галерия Дебют

ГАЛЕРИЯ ДЕБЮТ

Детска школа

ДЕТСКА ШКОЛА

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

<  September 2019  >
MTWTFSS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
София, България