ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ В НУИИ „ИЛИЯ ПЕТРОВ” Прием 2024-2025 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ В НУИИ „ИЛИЯ ПЕТРОВ”

Прием 2024-2025 г.

Съгласно:

 • Държавен план  прием за училищата по изкуства и училищата по култура за учебната 2024/2025г. (Приложение към Заповед №РД 09-222/07.03.2024г. на МК)

и

 • Организация и график на дейностите за приемане на деца и ученици за учебната 2024-2025 година( Приложение към Заповед № РД09-204/23.02.2024 г. съгласно чл.4, ал.3 от Наредба № 2 от 12.08.2016 г.)

НУИИ „Илия Петров“ обявява график за организиране и провеждане на приемен изпит за VIII клас:

52 ученици - професия „Художник – изящни изкуства”, професионално направление -

„Изящни изкуства“.  

След успешно завършен X клас учениците се разпределят в специалности: живопис, скулптура, графика, илюстрация и оформление на книгата.

 

1. ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

12.06.2024г. - 25.06.2024 от 10.00 до 16.00 часа в канцеларията  на училището или чрез електронната поща :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                   .

2. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

 • заявление по образец за кандидатстване -↓Образец
 • служебна бележка за удостоверяване, че кандидатът се обучава в VII клас през

 

учебната 2023/2024.

 

 • копие от медицинско свидетелство със заключение, че ученикът  може да кандидатства в художествено училище, издадено от личния лекар на ученика

 

Забележка:

Учениците, които не са получили свидетелство за завършено основно образование /7-ми клас/ към датата на подаване на документите го представят при записването си .

3. ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:

29.06.2024 г. и 30.06.2024г.

Изпит РИСУВАНЕ-  рисуване на група от три обемни тела по натура пред едноцветен фон с графичен  материал по избор.

Времетраене: 6 (шест) учебни часа

Материали:

Осигурявани от кандидатстващия:

 •  графичен материал по избор - моливи или въглен
 • гуми
 • подложка

Осигурен от училището:

 •  бял лист формат 35/50

NB! При необходимост изпитът ще бъде организиран на  две смени:

Първа смяна : явяване на кандидатите в 7.30 ч.- изпитът започва в 8.00 часа

Втора смяна : явяване на кандидатите в 13.30 ч.- изпитът започва в 14.00 часа.

Кандидатите представят лична карта и номера, получен при подаване на документите.

Кандидатите се информират от сайта на училището (www.hg-iliapetrov.com) за деня и смяната, в която са разпределени според входящия номер.

 1. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИЕМНИЯ ИЗПИТ

Резултатите и списък с приетите ученици ще бъдат качени  на сайта на НУИИ „Илия Петров” – 03.07 2024 г. след 16.00 ч.

Записване на приетите ученици – от 04.07.2024 г. до 10.07 2024 г./първо класиране/

Попълване на незаетите места-от 11.07.2024 г. до 12.07.2024 г. /второ класиране/

Попълване на незаетите места-от 15.07.2024 г. до 17.07.2024 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1.  Заявление за записване.
 2.  Свидетелство за завършено основно образование от 2024 г. – оригинал.
 3.  Оригинал на медицинско свидетелство със заключение, че ученикът  може да кандидатства в художествено училище, издадено от личния лекар на ученика

За сверяване на данните на заявлението се представя оригинал на удостоверение за раждане на детето/ученика и лична карта на родител или на настойник/попечител/лице, полагащо грижа за детето/ученика, както и документ, удостоверяващ качеството му на настойник, попечител или лице, полагащо грижа.

 

                                                             

                                                            Директор:

                                                                        /Д. Павлова/

Антикорупция

АНТИКОРУПЦИЯ

Галерия Дебют

ГАЛЕРИЯ ДЕБЮТ

Детска школа

ДЕТСКА ШКОЛА

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

<  July 2024  >
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
София, България