седмично разписание

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ  от 23.09.2019 г. 

 

  понеделник  понеделник 
  8а  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     ист.Костова 0 к
2 рис.Илиев 4 ат рис.Върбанова 5 ат ист.Костова 0 к
3 рис.Илиев 4 ат рис.Върбанова 5 ат АЕ Д. Христова 3 ат
4 рис.Илиев 4 ат рис.Върбанова 5 ат АЕ Д. Христова 3 ат
5 рис.Илиев 4 ат рис.Върбанова 5 ат скл. Георгиев скл-Мечанов
6 БЕЛ Зл.Петров 5 ат скл. Георгиев скл-Мечанов
0 БЕЛ Зл.Петров 5 ат скл. Георгиев скл-Мечанов
1 АЕ Д. Христова 0    
2 АЕ Д. Христова 0    
3        
4        
5        
6        
  вторник  вторник 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 химия Гюзелева 0 ЗБУТ Димитрова вз
2 мат. Иванова 2 ат физика Гюзелева 0 к
3 ЗБУТ Димитрова вз мат. Иванова 0 к
4 физика Гюзелева 3 ат мат. Иванова 0 к
5 ИТ Димитрова вз скл-Генов БЕЛ Ташева 0
6 скл. Георгиев скл-Генов БЕЛ Ташева 0
0 скл. Георгиев скл-Генов химия Гюзелева 4 ат
1 скл. Георгиев      
2        
3        
4        
5        
6        
  сряда  сряда 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     ИТ Димитрова вз  
2 ГР 2 -Обретенова ИТ Димитрова вз рис-Налбантова 5 ат  
3 БЕЛ Зл.Петров 7 ат рис-Налбантова 5 ат  
4 БЕЛ Зл.Петров 7 ат рис-Налбантова 5 ат  
5 ФВС Костова рис-Налбантова 5 ат ИТ Димитрова вз
6 ФВС Костова предпр. Димитрова вз
0 предпр. Димитрова вз ФВС Костова
1     ФВС Костова
2     философия Пълева вз
3       ГР 1 -Андреев
4        
5        
6        
  четвъртък  четвъртък 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 АЕ Д. Христова вз БЕЛ Ташева 8 ат
2 АЕ Д. Христова вз БЕЛ Ташева 8 ат
3 жив -Яранов 6 ат жив -Ташев 5 ат АЕ Д. Христова 8 ат
4 жив -Яранов 6 ат жив -Ташев 5 ат АЕ Д. Христова 8 ат
5 жив -Яранов 6 ат жив -Ташев 5 ат мат. Иванова 0 к
6 Музика 9 ат персп. Пилюшка 2 ат
0 персп. Пилюшка 2 ат Музика 9 ат
1 философия Пълева 2 ат геогр. Костова 8 ат
2        
3        
4        
5        
6        
  петък  петък 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 мат. Иванова 0 к     
2 мат. Иванова 0 к  биология 4 ат
3 биология вз жив - Стоев 2 ат рис-Налбантова 4 ат
4 ист.Костова вз жив - Стоев 2 ат рис-Налбантова 4 ат
5 ист.Костова вз жив - Стоев 2 ат рис-Налбантова 4 ат
6 геогр. Костова вз ГР 2 -Мише рис-Налбантова 4 ат
0   ГР 2 -Мише   жив -Ташев 5 ат
1       жив -Ташев 5 ат
2       жив -Ташев 5 ат
3        
4        
5        
6        
  понеделник  понеделник 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 рисув.-Куцев 8 ат  рисув. Пилюшка 9 ат    
3 рисув.-Куцев 8 ат  рисув. Пилюшка 9 ат   жив - Стоев 6 ат
4 рисув.-Куцев 8 ат  рисув. Пилюшка 9 ат ГР 2 -Мише жив - Стоев 6 ат
5 рисув.-Куцев 8 ат  рисув. Пилюшка 9 ат ГР 2 -Мише жив - Стоев 6 ат
6 ФВС Костова ист.Костова 10 ат
0 ФВС Костова ист.Костова 10 ат
1 геогр. Костова 10 ат БЕЛ Зл.Петров 9 ат
2   БЕЛ Зл.Петров 9 ат
3     ФВС Костова
4     ФВС Костова
5        
6        
  вторник  вторник 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 ГР 1 -Мише ИТ Димитрова вз    
3 ГР 1 -Мише ГР 2 - Малакч. химия Гюзелева 3 ат
4 ИТ Димитрова вз ГР 2 - Малакч. биология 9 ат
5 биология 9 ат мат. Иванова 3 ат
6 иконом Димитрова 5 ат мат. Иванова 3 ат
0 мат. Иванова 3 ат иконом Димитрова 10 ат
1 АЕ Д. Христова 3 ат жив -Ташев 5 ат ИТ Димитрова вз
2     жив -Ташев 5 ат ГР 2 -Обретенова
3     жив -Ташев 5 ат ГР 2 -Обретенова
4        
5        
6        
  сряда  сряда 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 пл.анат. Христова 2 ат    
3 пл.анат. Христова 2 ат ИТ Димитрова вз  
4 физика Гюзелева 8 ат пл.анат. Христова 2 ат
5 БЕЛ Зл.Петров 8 ат пл.анат. Христова 2 ат
6 БЕЛ Зл.Петров 8 ат химия Гюзелева
0 БЕЛ Зл.Петров 8 ат Френски език 3 ат
1 философия Пълева вз Френски език 3 ат
2     физика Гюзелева 4 ат
3     философия Пълева вз
4        
5        
6        
  четвъртък  четвъртък 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 мат. Иванова 0 к    
2 мат. Иванова 0 к  рисув. Пилюшка 2 ат  
3 ист.Костова 3 ат  рисув. Пилюшка 2 ат  
4 ист.Костова 3 ат  рисув. Пилюшка 2 ат  
5 АЕ Д. Христова 8 ат  рисув. Пилюшка 2 ат  
6 химия Гюзелева 5 ат АЕ Д. Христова 4 ат
0 химия Гюзелева 5 ат АЕ Д. Христова 4 ат
1       скл-Мечанов
2       скл-Мечанов
3       скл-Мечанов
4        
5        
6        
  петък  петък 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     геогр. Костова 2 ат
2 Френски език 8 ат БЕЛ Зл.Петров 2 ат
3 Френски език 8 ат мат. Иванова 0 к 
4 скл-Мечанов жив -Ташев 5 ат скл-Генов  рисув. Пилюшка 8 ат
5 скл-Мечанов жив -Ташев 5 ат скл-Генов  рисув. Пилюшка 8 ат
6 скл-Мечанов жив -Ташев 5 ат скл-Генов  рисув. Пилюшка 8 ат
0 жив - Стоев 2 ат скл-Генов    рисув. Пилюшка 8 ат
1 жив - Стоев 2 ат скл-Генов    
2 жив - Стоев 2 ат скл-Генов    
3        
4        
5        
6        
  понеделник  понеделник 
  10а  10б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2   скл. Георгиев    
3   скл. Георгиев    
4 ист.Костова 10 ат   ГР 1 -Андреев
5 ист.Костова 10 ат   ГР 1 -Андреев
6 АЕ Д. Христова 0  рис. Пилюшка 4 ат ГР 1 -Андреев
0 АЕ Д. Христова 0  рис. Пилюшка 4 ат жив - Димитров 3 ат
1 жив -Яранов 5 ат ГР-Андреев  рис. Пилюшка 4 ат жив - Димитров 3 ат
2 жив -Яранов 5 ат ГР-Андреев  рис. Пилюшка 4 ат жив - Димитров 3 ат
3 жив -Яранов 5 ат ГР-Андреев геогр. Костова 0 
4     ист.Костова 0
5        
6        
  вторник  вторник 
  10а  10б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 рис.-Обретенова 8 ат рис. Христова 5 ат    
3 рис.-Обретенова 8 ат рис. Христова 5 ат    
4 рис.-Обретенова 8 ат рис. Христова 5 ат жив - Стоев 4 ат  
5 рис.-Обретенова 8 ат рис. Христова 5 ат жив - Стоев 4 ат  
6 биология 9 ат жив - Стоев 4 ат  
0 ГР 1 -Мише жив - Стоев 6 ат биология 9 ат
1 ГР 1 -Мише жив - Стоев 6 ат физика Гюзелева
2 ГР 1 -Мише жив - Стоев 6 ат БЕЛ Ташева 0 к
3     БЕЛ Ташева 0 к
4        
5        
6        
  сряда  сряда 
  10а  10б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     БЕЛ Ташева 0 к
2 БЕЛ Ташева 0 к химия Гюзелева 8 ат
3 философия Пълева 4 ат химия Гюзелева 8 ат
4 философия Пълева 4 ат ФВС Костова
5 Френски език 3 ат физика Гюзелева 4 ат
6 Френски език 3 ат ГР 2 -Обретенова рис. Христова 2 ат
0 физика Гюзелева 4 ат ГР 2 -Обретенова рис. Христова 2 ат
1 физика Гюзелева 4 ат ГР 2 -Обретенова рис. Христова 2 ат
2 ФВС Костова   рис. Христова 2 ат
3        
4        
5        
6        
  четвъртък  четвъртък 
  10а  10б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 химия Гюзелева 4 ат ист.Костова 5 ат
3 химия Гюзелева 4 ат мат. Иванова 0 к
4 БЕЛ Ташева 4 ат мат. Иванова 0 к
5 БЕЛ Ташева 4 ат геогр. Костова 3 ат
6 геогр. Костова 7 ат скл-Генов скл-Мечанов
0 геогр. Костова 7 ат скл-Генов скл-Мечанов
1 скл-Генов   АЕ Д. Христова вз
2 скл-Генов   АЕ Д. Христова вз
3     философия Пълева 2 ат
4     философия Пълева 2 ат
5        
6        
  петък  петък 
  10а  10б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2     ист.Костова 5 ат
3     ист.Костова 5 ат
4 мат. Иванова 0 к  биология 3 ат
5 мат. Иванова 0 к  Френски език 10 ат
6 биология 3 ат Френски език 10 ат
0 ист.Костова вз    
1 ист.Костова вз    
2        
3        
4        
5        
6        
  понеделник  понеделник 
  11а  11б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1       ил-Налбантова к.к
2       ил-Налбантова к.к
3       ил-Налбантова к.к
4 ист.Райкова вз БЕЛ Зл.Петров 0
5 ист.Райкова вз БЕЛ Зл.Петров 0
6 Ист. изк. Боянова вз рисув.-Куцев 8 ат рис.Върбанова 2 ат
0 Ист. изк. Боянова вз рисув.-Куцев 8 ат рис.Върбанова 2 ат
1 рис.Илиев 7 ат скл. Георгиев рисув.-Куцев 8 ат рис.Върбанова 2 ат
2 рис.Илиев 7 ат скл. Георгиев рисув.-Куцев 8 ат рис.Върбанова 2 ат
3 рис.Илиев 7 ат скл. Георгиев Ист. изк. Боянова вз
4 рис.Илиев 7 ат      
5        
6        
  вторник  вторник 
  11а  11б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2        
3 ж-Куцев 7 ат      
4 ж-Куцев 7 ат     ГР 1 -Мише
5 ж-Куцев 7 ат   к.гр. Малакч. к.к ГР 1 -Мише
6 ЧПП/АЕ Д. Христова вз к.гр. Малакч. к.к ГР 1 -Мише
0 ЧПП/АЕ Д. Христова вз рисув.-Куцев 8 ат рис.Върбанова 2 ат
1 скл-Генов рис. - Димитров сал рисув.-Куцев 8 ат рис.Върбанова 2 ат
2 скл-Генов рис. - Димитров сал рисув.-Куцев 8 ат рис.Върбанова 2 ат
3 скл-Генов рис. - Димитров сал рисув.-Куцев 8 ат рис.Върбанова 2 ат
4   рис. - Димитров сал ЧПП/АЕ Д. Христова вз
5     ЧПП/АЕ Д. Христова вз
6        
  сряда  сряда 
  11а  11б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 БЕЛ Зл.Петров 4 ат    
2 БЕЛ Зл.Петров 4 ат    
3 ГР 2 -Обретенова ГР 1 -Андреев    
4 ГР 2 -Обретенова ГР 1 -Андреев   к.гр. Малакч. к.к
5 ГР 2 -Обретенова ГР 1 -Андреев   к.гр. Малакч. к.к
6 Ист. изк. Боянова 0 к ГР 1 -Андреев ил-Налбантова 1 ат
0 к.гр. Малакч. к.к скл. Георгиев ГР 1 -Андреев ил-Налбантова 1 ат
1 к.гр. Малакч. к.к скл. Георгиев ГР 1 -Андреев ил-Налбантова 1 ат
2   скл. Георгиев Ист. изк. Боянова 0 к
3     Ист. изк. Боянова 0 к
4     философия Пълева вз
5        
6        
  четвъртък  четвъртък 
  11а  11б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2        
3 ж-Куцев 7 ат      
4 ж-Куцев 7 ат   ист.Райкова вз
5 ж-Куцев 7 ат   ист.Райкова вз
6 мат. Иванова 0 к жив -Ташев 6 ат жив -Яранов 8 ат
0 мат. Иванова 0 к жив -Ташев 6 ат жив -Яранов 8 ат
1 рис.Илиев 7 ат рис. - Димитров сал жив -Ташев 6 ат жив -Яранов 8 ат
2 рис.Илиев 7 ат рис. - Димитров сал ГР 1 -Андреев  
3 рис.Илиев 7 ат рис. - Димитров сал ГР 1 -Андреев  
4 рис.Илиев 7 ат рис. - Димитров сал ГР 1 -Андреев  
5 философия Пълева 2 ат    
6        
  петък  петък 
  11а  11б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2   к.гр. Малакч. к.к ФВС Костова
3   к.гр. Малакч. к.к ФВС Костова
4 ФВС Костова БЕЛ Зл.Петров 9 ат
5 ФВС Костова БЕЛ Зл.Петров 9 ат
6 БЕЛ Зл.Петров 0 к мат. Иванова 2 ат
0 БЕЛ Зл.Петров 0 к мат. Иванова 2 ат
1   жив -Яранов 8 ат скл-Мечанов  
2   жив -Яранов 8 ат скл-Мечанов  
3   жив -Яранов 8 ат скл-Мечанов  
4        
5        
6        
  понеделник  понеделник 
  12а  12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 скл-Мечанов ГР 2 -Мише ЧПП/АЕ Д. Христова вз
2 скл-Мечанов ГР 2 -Мише ЧПП/АЕ Д. Христова вз
3 скл-Мечанов ГР 2 -Мише Ист. изк. Боянова вз
4 жив -Яранов 7 ат ил-Налбантова к.к ФВС Костова
5 жив -Яранов 7 ат ил-Налбантова к.к ФВС Костова
6 жив -Яранов 7 ат ил-Налбантова к.к жив - Стоев 6 ат ГР 2 -Мише
0 жив -Яранов 7 ат ил-Налбантова к.к жив - Стоев 6 ат ГР 2 -Мише
1 Ист. изк. Боянова вз жив - Стоев 6 ат ГР 2 -Мише
2 Ист. изк. Боянова вз    
3        
4        
5        
6        
  вторник  вторник 
  12а  12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 к.гр. Малакч. кк      
2 к.гр. Малакч. кк   рис. Георгиев 6 ат  
3 рис. - Димитров сал рис.Върбанова сал рис. Георгиев 6 ат жив -Ташев 2
4 рис. - Димитров сал рис.Върбанова сал рис. Георгиев 6 ат жив -Ташев 2
5 рис. - Димитров сал рис.Върбанова сал рис. Георгиев 6 ат жив -Ташев 2
6 рис. - Димитров сал рис.Върбанова сал ГР 2 -Обретенова рис. Христова 7 ат
0 БЕЛ Ташева 0 к ГР 2 -Обретенова рис. Христова 7 ат
1 БЕЛ Ташева 0 к ГР 2 -Обретенова рис. Христова 7 ат
2 ЧПП/АЕ Д. Христова вз   рис. Христова 7 ат
3 ЧПП/АЕ Д. Христова вз    
4        
5        
6        
  сряда  сряда 
  12а  12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     св.и лич. Пълева 6 ат
2     св.и лич. Пълева 6 ат
3 БЕЛ Ташева 0 к рис. Георгиев 6 ат скл-Илиев
4 БЕЛ Ташева 0 к рис. Георгиев 6 ат скл-Илиев
5 св.и лич. Пълева 7 ат рис. Георгиев 6 ат скл-Илиев
6 св.и лич. Пълева 7 ат рис. Георгиев 6 ат скл-Илиев
0 Ист. изк. Боянова 0 к БЕЛ Ташева 5 ат
1 Ист. изк. Боянова 0 к БЕЛ Ташева 5 ат
2   к.гр. Малакч. кк    
3   к.гр. Малакч. кк    
4        
5        
6        
  четвъртък  четвъртък 
  12а  12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1      
2 рис. - Димитров сал рис.Върбанова сал   скл-Илиев
3 рис. - Димитров сал рис.Върбанова сал скл-Генов скл-Илиев
4 рис. - Димитров сал рис.Върбанова сал скл-Генов скл-Илиев
5 рис. - Димитров сал рис.Върбанова сал скл-Генов скл-Илиев
6 ГР 1-Андреев   БЕЛ Ташева вз
0 ГР 1-Андреев   БЕЛ Ташева вз
1 ГР 1-Андреев   Ист. изк. Боянова 0 к
2     Ист. изк. Боянова 0 к
3     Ист. изк. Боянова 0 к
4        
5        
6        
  петък  петък 
  12а  12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 жив -Яранов 7 ат      
3 жив -Яранов 7 ат жив - Павлова 6 ат    
4 жив -Яранов 7 ат жив - Павлова 6 ат   к.гр. Малакч.
5 жив -Яранов 7 ат жив - Павлова 6 ат   к.гр. Малакч.
6 ФВС Костова к.гр. Малакч. рис. Христова 7 ат
0 ФВС Костова к.гр. Малакч. рис. Христова 7 ат
1   ил-Налбантова ГР 2-Обретенова рис. Христова 7 ат
2   ил-Налбантова ГР 2-Обретенова рис. Христова 7 ат
3   ил-Налбантова ГР 2-Обретенова  
4   ил-Налбантова ГР 2-Обретенова  
5     ГР 2-Обретенова  
6        

 

 

Антикорупция

АНТИКОРУПЦИЯ

Галерия Дебют

ГАЛЕРИЯ ДЕБЮТ

Детска школа

ДЕТСКА ШКОЛА

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

<  Януари 2020  >
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
София, България