Приравнителни изпити след 10 клас за учебната 2024/25 г.

ОБЯВА
Приравнителни приемни изпити след завършен Х клас за уч. 2024/2025 г.-професия:
Художник- изящни изкуства- 1 място

Курсът на обучение е 2-годишен, след успешно издържани конкурсни изпити както следва.


Изпит за проверка на способностите:
Рисуване-04-05.07.2024 г.- по 6 учебни часа:
Глава по натура
Очаквани резултати и критерии за оценка:
1. Прилагане на знания за рисуване на глава от натура във всички положения (фас, профил, ¾-ти)
2. Прилагане на знания за разучаване на детайлите, намиране на тоналните стойности на различните материи, постигане на прилика и характер
3. Прилагане на знания за определено време
Формат 46/55 см
Материали: кадастрон, моливи, въглени и креда
Приравнителни изпити:
Изпит Живопис-08.07.2024 г.- 8 учебни часа:
Сложен натюрморт
Очаквани резултати и критерии за оценка:
1. Прилагане на знания за технологиата за маслена или акрилна боя
2. Избор и работа с различни видове средсва
Формат 50/70 см
Материали: платно, фазер, кадастрон, маслени или акрилни бои
Изпит Графика-09.07.2024 г.- 8 учебни часа:
Сухи дълбокопечатни техники (суха игла, мецотинто)- работа по зададена тема
Очаквани резултати и критерии за оценка:
1. Прилагане на знания за изпълнение и печат на композиция по зададена тема
2. Прилагане на знания технологична последователност в печатния процес
Изпит Скулптура- 10.07.2024 гл- 10.06.2024 г.:
Композиция по зададена тема в свободен пластичен материал
Очаквани резултати и критерии за оценка:
1. Учениците трябва да познават и строят основните планове и точки на човешката глава;
2. Да правят пластична композиция с добре балансирани обеми и ясен силует.
3. Развито чувство за мащаб, пропорции , баланс и естетически вкус.
Изпит Перспектива - по конспект (получава се в НУИИ „Илия Петров“)- 11.07.2024 г.-решаване на тест- 2 учебни часа
Изпит Пластична анатомия- по конспект(получава се в НУИИ „Илия Петров“)- 12.07.2024 г.- решаване на тест- 2 учебни часа
Класирането е по бал, получен от сбора на оценките от положените изпити. Кандидат получил
слаба оценка на един от изпитите губи право да продължи напред.
Кандидатите се приемат при следните условия:
Учениците да са завършили Х клас в годината на кандидатстване.
Кандидатите подават следните документи:

  • Заявление по образец подаден в училището; - заявление↓
  • Служебна бележка за удостоверяване, че кандидатът се обучава в Х кл. през учебната 2023/2024г.;
  • Копие от медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съотвентата специалност, издадено от личния лекар;

При записване приетите ученици представят:

  • Заявление за записване
  • Свидетелство за завършен първи етап на средно образование – оригинал;
  • Медицинско свидетелство – оригинал;
  • За сверяване на данните на заявлението се представя оригинал на удостоверение за раждане на детето/ученика и лична карта на родител или на настойник/попечител/лице, полагащо грижа за детето/ученика, както и документ, удостоверяващ качеството му на настойник, попечител или лице, полагащо грижа.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ от 20.06.2024 г. до 02.07.2024 г.
На кандидатите ще бъде предложена специалност/ специалности, в които има свободни места.
Ученици от училище по изкуствата се приемат без полагане на изпит за проверка на способностите, но полагат приравнителни изпити по учебни предмети, по които съществува разлика в учебния план, по ред и условия, определени със заповед на директора на приемащото училище.

Антикорупция

АНТИКОРУПЦИЯ

Галерия Дебют

ГАЛЕРИЯ ДЕБЮТ

Детска школа

ДЕТСКА ШКОЛА

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

<  Юли 2024  >
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
София, България