МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА”

II. МЕЖДУНАРОДЕН  КОНКУРС  ЗА  ДЕТСКА  РИСУНКА

                 „С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА”

1.  ЦЕЛИ:

 •  Да се пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията на децата и учениците за бедствията в световен мащаб, способите за защита и самозащита, действията на Единната спасителна система.
 • Да се създаде интерес към професията на пожарникаря и спасителя .
 • Да се възпита съпричастие към проблемите на човека, готовност за оказване на помощ, желание за участие в доброволческа дейност и опазване на околната среда.
 •  Да се насърчи развитието и реализацията на проявени творчески заложби при децата и учениците.

1.ТЕМАТИЧЕН ОБХВАТ: Тематично конкурсът обхваща изучаваното учебно съдържание по програмата на МОМН от 2002 г. за действия при бедствия, пожари, промишлени аварии, екологични катастрофи,   първа помощ и взаимопомощ, действия на силите на Единната спасителна система, предвидено за часовете в средното образование

 2. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Участниците в конкурса са разпределени в три възрастови групи:

 • Първа група – възраст от 7 до 10 години;
 • Втора група – възраст от  11 до 13 години;
 • Трета група –  възраст от 14 до 18 години.

3. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИЦИ: Конкурсът дава равен достъп за участие  на всички деца и ученици, разпределени в три категории с оглед най-обективното определяне знанията и уменията на участниците.

ПЪРВА КАТЕГОРИЯ: Ученици от всички общообразователни училища и обслужващи звена в системата на МОМН.

ВТОРА КАТЕГОРИЯ:  Ученици от специализирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство.

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ:  Ученици от специални училища и домове за деца в неравностойно положение.

ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ: Международни участници, партньори в Откритото частично споразумение за големите рискове към Съвета на Европа / EUR-OPA/.

4. ОПИСАНИЕ НА РИСУНКАТА: Всяка рисунка трябва да бъде придружена с кратко описание, написано  ясно и четливо на отделен лист на български или английски език, който може да е прикрепен и към гърба на рисунката.

5. ТЕХНИКА: По избор на участника

 6. ФОРМАТ: Рисунката трябва да бъде с размер на листа 35/50 см. без да е паспартирана.

7.   ДАННИ НА ГЪРБА НА РИСУНКАТА:  На гърба на рисунката е необходимо да са посочени следните данни за участника в конкурса:

 • Име, презиме и фамилия ;
 •  Възраст;
 • Точен адрес на участника в конкурса /държава, град, село, община, област, пощенски код, улица, блок, номер, телефон за връзка /
 • Училище, ръководител, телефон за връзка.
 •  Данните да бъдат написани печатно или четливо!

8. ЕТАПИ НА ПРОВЕЖДАНЕ: Конкурсът за детска рисунка „С очите си видях бедата” се провежда в три етапа:

 • ОБЩИНСКИ  ЕТАП: В общинския етап на конкурса участват ученици от всички възрасти и категории. Рисунките се изпращат в общината на населеното място до служителите на РУПБЗН – МВР, отговарящи за превантивната дейност. Крайният срок за провеждане на общинския конкурс е 30 април.
 •  ОБЛАСТЕН  ЕТАП: В областния етап на конкурса участват всички рисунки, класирани на първите три места във всяка възрастова група и категория на общинските конкурси в съответната административна област. Те се изпращат за участие в ОУПБЗН – МВР. Крайният срок за провеждане на областния конкурс е 31 май.

                      Дата на Областния етап за учебната 2017/18 г.– 18.05.18 г.

 

                     Срокът за изпращане на класиралите се рисунки на първите три места от всяка възрастова група и категория в областния конкурс до ГДПБЗН –МВР, отдел ДПК и ПД, сектор „Превантивна дейност” е 30 септември.

 • НАЦИОНАЛЕН  ЕТАП: Националният етап от конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата” се провежда през месец октомври. До участие се допускат класиралите се в областния етап на конкурса и международните участници.
 • С рисунките на победителите в националния конкурс се организира международна изложба и се провежда официална церемония по награждаване.
 • Участниците от трета възрастова група – от 14 до 18 години в I-ва,  II-ра и  III-та  категория, заели призови места в конкурса се ползват с предимства и право на стипендия по «ПРОГРАМА на мерките за закрила на деца с изявени дарби» на МОМН.

                       ЗАБЕЛЕЖКА: Всички автори на изпратени детски рисунки за конкурса „С очите си видях бедата” с участието си декларират съгласие произведенията им да останат на съхранение в ГДПБЗН – МВР, като организаторите запазват право да ги използват за организиране на изложби, да ги популяризират в печата и електронните медии, да ги предоставят за изработване на обучителни, комуникативни и други графични материали, участие в международни срещи и др. съобразено с изискванията на Закона за авторското право.

Срок за представяне на рисунките в Първа РСПБЗН– 13.04.18 г. на инспектора по ЗН /Н. Щилиянова/

тел. 02/982-18-73, 0888 235 991

УСПЕХ!

 

 

Антикорупция

АНТИКОРУПЦИЯ

Галерия Дебют

ГАЛЕРИЯ ДЕБЮТ

Детска школа

ДЕТСКА ШКОЛА

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

<  Юни 2019  >
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
София, България